Κάλεσμα στις χώρες να ετοιμαστούν για την απλή «τυποποιημένη» συσκευασία των καπνικών προϊόντων, απευθύνουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η Γραμματεία της Σύμβασης – Πλαίσιο του ΠΟΥ για τον Έλεγχο του Καπνού , με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου).
         
Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας Σταμάτη Βαρδαρού, η τυποποιημένη συσκευασία είναι ένα σημαντικό μέτρο μείωσης της ζήτησης, που ελαττώνει την ελκυστικότητα των συσκευασιών των καπνικών προϊόντων, περιορίζει τη χρήση των εν λόγω συσκευασιών ως μορφή διαφήμισης και προώθησης προϊόντων καπνού, ορίζει την παραπλανητική συσκευασία και επισήμανση και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των προειδοποιήσεων υγείας.
         
Οι στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καπνίσματος είναι:
         
•   Να τονίσει το ρόλο της τυποποιημένης συσκευασίας ως μέρος της ολοκληρωμένης, πολυτομεακής προσέγγισης του ελέγχου του καπνού.
         
•   Να διευκολύνει την ανάπτυξη πολιτικής από τα Κράτη - Μέλη και την παγκοσμιοποίηση της τυποποιημένης συσκευασίας, παρέχοντας πειστική ενημέρωση.
         
•   Να ενθαρρύνει τα Κράτη –Μέλη να ενδυναμώσουν τα μέτρα επισήμανσης στις συσκευασίες και τους περιορισμούς στη διαφήμιση, προώθηση και χορηγία των προϊόντων καπνού, καθώς εργάζονται προς την κατεύθυνση της τυποποιημένης συσκευασίας µε σταδιακή προσέγγιση.
         
•   Να υποστηρίξει τα Κράτη - Μέλη και την κοινωνία των πολιτών ενάντια στις παρεμβάσεις της καπνοβιομηχανίας αναφορικά µε διαδικασίες τυποποιημένης συσκευασίας.
         
Σύμφωνα µε στοιχεία του Π.Ο.Υ., το 10% περίπου των θανάτων ενηλίκων παγκοσμίως οφείλεται στο κάπνισμα, δεδομένου ότι αποτελεί µία από τις κυριότερες αιτίες απώλειας ζωής που δύναται να προλαμβάνεται. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε περίπου έξι εκατομμύρια θανάτους ετησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον 600.000 οφείλονται στο παθητικό κάπνισμα.
         
Στη χώρα µας, αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2014 και αφορούσε στην υγεία του πληθυσμού, καταδεικνύουν ότι το 27,3%, ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν καθημερινά. Σε ότι αφορά την ηλικία έναρξης του καπνίσματος τα αποτελέσματα δηλώνουν ότι η πρόληψη σε νεαρές ηλικίας είναι απαραίτητη, καθώς το 42,5% των ερωτηθέντων ξεκίνησε να καπνίζει από 15 έως 18 ετών και το 39% από 19 έως 25 ετών.
         
Το υπουργείο Υγείας προτείνει ενέργειες και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης γονέων, εφήβων, ενηλίκων, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών υγείας, υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών διωκτικών και τελωνειακών αρχών κλπ. σχετικά µε τους κινδύνους στην δημόσια και ατομική υγεία που προκαλεί το κάπνισμα, την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, καθώς και του ιδιαίτερου ρόλου που διαδραματίζει η διαφήμιση, οι τρόποι προώθησης των προϊόντων καπνού και η συσκευασία αυτών και την επιρροή που ασκούν στην έναρξη του καπνίσματος σε ευάλωτες ηλικίες.
         
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
        
Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline