Οι άνδρες που πίνουν περισσότερο αλκοόλ, δαπανούν περισσότερο χρόνο σε ένα νοσοκομείο, σύμφωνα με μια νέα έρευνα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη μελέτη συμμετείχαν σχεδόν 6.000 άνδρες από τη Σκωτία με ηλικίες από 35 έως 64 ετών, να αναφέρουμε επίσης ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε τις αρχές του 1970. Αρχικά, οι άνδρες έκαναν ένα συνολικό έλεγχο υγείας και απάντησαν στη ερώτηση εάν καταναλώνουν αλκοόλ. Με βάση τις απαντήσεις τους κατατάχθηκαν σε διαφορετικές ομάδες: •    Καθόλου αλκοόλ
•    1 έως 7 ποτήρια την εβδομάδα
•    8 έως 14 ποτήρια την εβδομάδα
•    15 έως 21 ποτήρια την εβδομάδα
•    22 έως 34 ποτήρια την εβδομάδα
•    35 ή περισσότερα ποτήρια την εβδομάδα Ο μέσος όρος των ανδρών που πήραν μέρος στη έρευνα ήταν τα 28 χρόνια, με επίκεντρο την εμφάνιση καρδιακών και αναπνευστικών ασθενειών, εγκεφαλικού επεισοδίου και ασθένειες που σχετίζονται με το αλκοόλ. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνδρες που ήπιαν περισσότερο από 22 ποτήρια αλκοόλ την εβδομάδα είχαν κατά 20% υψηλότερες πιθανότητες για εισαγωγή σε νοσοκομείο με μη πότες. Οι ερευνητές αποκάλυψαν επίσης ότι ακόμα και τα σχετικά χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ ήταν συνδεδεμένα με περισσότερες μέρες παραμονής στο νοσοκομείο. Οι χρήστες αλκοόλ της κατηγορίας, 8 ή περισσότερα ποτήρια την εβδομάδα εισήχθησαν στο νοσοκομείο περισσότερες ημέρες από τους μη-πότες, και η διάρκεια παραμονής τους αυξήθηκε όταν αυξήθηκε και η ποσότητα αλκοόλ που έπιναν. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην online εφημερίδα της Επιδημιολογίας και της Κοινότητας για την υγεία, διαπιστώθηκε επίσης ότι:  Η εβδομαδιαία κατανάλωση 15 ποτηριών αλκοόλ συσχετίζεται με αυξημένο αριθμό εισαγωγών σε νοσοκομεία για εγκεφαλικά επεισόδια και ο αριθμός αυξάνεται προοδευτικά όταν ο χρήστης καταναλώνει μεγαλύτερες ποσότητες οινοπνεύματος. Οι άνδρες που ήπιαν 22 ή περισσότερα ποτήρια αλκοόλ την εβδομάδα είχαν περισσότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία για αναπνευστικά προβλήματα, αλλά είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά εισαγωγής για τη στεφανιαία νόσο. Οι μη πότες είχαν τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής για στεφανιαία νόσο. Εκείνοι που ήπιαν 22 ή περισσότερα ποτήρια την εβδομάδα είχαν περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και οι μη πότες είχαν υψηλότερα ποσοστά εισαγωγών για την ψυχική υγεία από εκείνους που ήπιαν 1 έως 14 ποτήρια αλκοόλ την εβδομάδα.
Πηγή: BMJ Specialist Journals, Ιούλιος 2009