Μια κατηγορία φαρμάκων που έχει ήδη λάβει έγκριση σαν φάρμακα κατά του καρκίνου φαίνεται ότι θα μπορούσε επίσης να καταπολεμήσει τον εθισμό στο αλκοόλ. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που μια ανακάλυψη ενός γονιδίου σε έντομα (μύγα  των φρούτων),  που φαίνεται ότι παίζει ένα σημαντικό και άγνωστο προηγουμένως ρόλο στον έλεγχο της ανταπόκρισης του έντομο στο αλκοόλ. Τα έντομα που διαθέτουν μια μεταλλαγμένη εκδοχή του γονιδίου εμφανίζονται βαθμιαία μεγαλύτερη αντίσταση στα κατευναστικά αποτελέσματα του αλκοόλ. Οι ερευνητές αναφέρουν πως υπάρχουν ενδείξεις οτι το γονίδιο προκαλεί τη δράση του αποκλείοντας ένα βιολογικό μονοπάτι που ονομάζεται EGF (Epidermal Growth Factor). Αυτό το βιολογικό μονοπάτι είναι γνωστό για το ρόλο του στην εμφάνιση του καρκίνου. Υπάρχουν φάρμακα που είναι σχεδιασμένα να αναστέλλουν τους υποδοχείς EGF. Τα φάρμακα αυτά, είναι το erlotinib (εμπορικό όνομα Tarceva) και το gefitinib (εμπορικό όνομα Iressa), τα οποία έχουν εγκριθεί από τον αμερικανικό οργανισμό εγκρίσεως φαρμάκων (FDA), για τη θεραπεία του μη μικρόκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.. Οι ερευνητές δείχνουν τώρα ότι πειραματόζωα που λαμβάνουν erlotinib, γίνονται πιο ευαίσθητα στο αλκοόλ και καταναλώνουν λιγότερο όταν τους χορηγείται ελεύθερα. Η γεύση τους παραμένει αναλλοίωτη για άλλες ουσίες που τους δίνονται για επιβράβευση. Όπως δηλώνουν οι ερευνητές, από την έρευνα αυτή φαίνεται πόσον μπορεί η επιστήμη να μετακινηθεί γρήγορα σε τομείς που μπορούν να προσφέρουν θεραπεία για τον εθισμό σε διάφορες ουσίες. Καλύτερη κατανόηση των γονιδιακών και περιβαλλοντικών παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση του αλκοολισμού, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ευκολότερη καταπολέμηση του.