Η υπερβολική χρήση οινοπνευματωδών συχνά αποδίδεται από τον απλό κόσμο στα προβλήματα της ζωής, ενώ από κάποιους γιατρούς σε υποβόσκουσα κατάθλιψη. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη διαπιστώνει ότι  η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ενδέχεται να προκαλέσει κατάθλιψη και όχι το αντίστροφο∙ με άλλα λόγια, τα προβλήματα με το αλκοόλ φαίνεται ότι προϋπάρχουν της μείζονος κατάθλιψης και δεν είναι η κατάθλιψη που οδηγεί στον αλκοολισμό.

Αν και πολυάριθμες μελέτες έχουν συνδέσει τα προβλήματα αλκοολισμού με την κατάθλιψη, δεν είναι ακόμα σαφές εάν και κατά πόσο η σχέση είναι αιτιώδης ή εάν υπάρχει κάποιος κοινός υποκείμενος παράγων. Προκειμένου να ερευνήσουν τα ζήτημα αυτό, εξέτασαν τα δεδομένα από τη μελέτη Christchurch Health and Development, κατά την οποία είχαν παρακολουθηθεί 1055 άτομα γεννημένα στη Νέα Ζηλανδία επί 25 έτη από την ημέρα γέννησής τους.
Η ερευνητές της μελέτης χρησιμοποίησαν στατιστικές μεθόδους ώστε να διαπιστωθεί εάν τα προβλήματα αλκοολισμού προκαλούν κατάθλιψη, αλλά θεώρησαν ότι τα ευρήματα είναι ενδεικτικά και όχι οριστικά. Διαπιστώθηκε ότι το άγχος που συσχετίζεται με κοινωνικά, οικονομικά και νομικά προβλήματα  τα οποία προκύπτουν από τη χρήση αλκοόλ ενδέχεται επίσης να αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης.
Τα ευρήματα δε συνάδουν πάντως με τα αντίστοιχα προγενέστερων μελετών, που υποστήριζαν ότι η κατάθλιψη είναι που πολλές φορές οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή εξάρτηση.

 

 

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Χρ. Σπίγγος

Πηγή: Περιοδικό  Archives of General Psychiatry