Το πρόσωπο συνδέεται στενά με τα συναισθηματικά κέντρα του εγκεφάλου και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επικοινωνία και η αίσθηση που έχει καθένας μας για τον εαυτό του συνδέεται βιολογικά με το πρόσωπό του. «Η πρώτη σχεδόν ολική μεταμόσχευση προσώπου στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε εδώ,» δήλωσαν σήμερα οι επικεφαλής τoυ νοσοκομείου Cleveland Clinic.Το νοσοκομείο δημοσιοποίησε λίγες μόνο πληροφορίες για την επέμβαση. Λέγεται ότι ο ασθενής είναι γυναίκα και ότι επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας ήταν η Δρ. Maria Siemionow, M.D., Ph.D., D.Sc., χειρουργός αποκατάστασης.

Η Δρ. Siemionow λέγεται ότι τρία χρόνια πριν ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει μια μεταμόσχευση προσώπου, σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την πρώτη τέτοιου είδους χειρουργική επέμβαση που έλαβε χώρα στη Γαλλία. Την εποχή εκείνη, το νοσοκομείο σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει ολόκληρη την επιφάνεια του δέρματος από ένα πτωματικό μόσχευμα, για να καλύψει το υποκείμενο μυικό σύστημα του ασθενή. Η πρώτη επέμβαση στη Γαλλία περιλάμβανε ξεχωριστά μοσχεύματα μύτης, χείλους και σαγονιού. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί δύο επιπρόσθετες μερικές μεταμοσχεύσεις προσώπου μία ακόμα στη Γαλλία και μία στην Κίνα. Σχέδιο του νοσοκομείου ήταν να περιμένει να βρεθεί ένας ασθενής τόσο σοβαρή παραμορφωμένος ώστε να χρήζει ολικής μεταμόσχευσης προσώπου, ο οποίος να έχει εξαντλήσει κάθε άλλη θεραπευτική προσέγγιση. Αναμενόταν επίσης να χρειαστεί ισόβια λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Η μεταμόσχευση προσώπου είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά από άποψη τεχνικής είναι ανάλογη με κάποιες από τις επεμβάσεις που έχουν γίνει και στο παρελθόν. Η επέμβαση αναμένεται να αλλάζει τη ζωή ατόμων με σοβαρές δυσμορφίες λόγω ατυχημάτων ή νοσημάτων, αλλά πολλοί φοβούνται και την κατάχρησή της, από εγκληματίες που θα επιθυμούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να ξεφύγουν από την τσιμπίδα του νόμου.

Πηγή: Περιοδικό Cleveland Clinic