Εκτύπωση
Κατηγορία: Ουρολογία
Εμφανίσεις: 6659
Αποτελέσματα ερευνών την Ολλανδία, δείχνουν ότι, όταν τα επίπεδα της πρωτεϊνης λευκωματίνη στα ούρα είναι υψηλότερα του φυσιολογικού, τότε εμφανίζεται αυξημένος κίνδυνος σχηματισμού φλεβοθρόμβωσης στα κάτω άκρα ή τους πνεύμονες. Στις ανεπτυγμένες χώρες, το ποσοστό της φλεβοθρόμβωσης κάθε χρόνο είναι περίπου 0,15% . Στους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της φλεβοθρόμβωσης, περιλαμβάνεται η στάση του αίματος ( επιβράδυνση της φυσιολογικής ροής του αίματος) καθώς και μεταβολές της σύνθεσης του αίματος. Όμως, σε ποσοστό περίπου 50% των περιστατικών φλεβοθρόμβωσης, δεν υπάρχει κανένας από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου. Από τη μελέτη αυτή , έχει προκύψει ότι η παρουσία μικρής ποσότητας λευκωματίνης  στα ούρα (30-300 mg στα ούρα 24ώρου), σχετίζεται με μεταβολές στα επίπεδα διαφόρων πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη διαδικασία της πήξης του αίματος. Όπως δηλώνουν οι ερευνητές «Το γεγονός ότι η παρουσία λευκωματίνης στα ούρα σε μικρές ποσότητες, εμφανίζεται σε αρκετά μεγάλη συχνότητα στο γενικό πληθυσμό (7,2%) υποδηλώνει ότι, σε επίπεδο πληθυσμού μπορεί αυτό το γεγονός να αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση φλεβοθρόμβωσης.»