Εκτύπωση
Κατηγορία: Ορθοπεδική και Ρευματολογία
Εμφανίσεις: 2503
Τα κατάγματα των μακρών οστών , θεραπεύονται ταχύτερα μετά από εγχύσεις οστεογενετικών κυττάρων. Νέα έρευνα έχει δείξει ότι οστεοβλαστικά κύτταρα , τα οποία καλλιεργούνται από τον μυελό των οστών του ίδιου ασθενούς, μπορούν να εγχυθούν στην περιοχή του κατάγματος και να επιταχύνουν τη διαδικασία της θεραπείας. Ο Dr. Seok Jung Kim,  της ιατρικής σχολής της Σεούλ. συντόνισε μια πολυκεντρική , τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη της θεραπείας με οστεοβλάστες. Όπως δήλωσε "Η έγχυση των καλλιεργηθέντων οστεοβλαστών, έδειξε  στατιστικά σημαντική  επιτάχυνση της θεραπείας του κατάγματος και για δεν υπήρξαν ουσιώδεις επιπλοκές με τη χρήση αυτής της θεραπευτικής αγωγής. Η ένεση καλλιεργειών οστεοβλαστών, θα πρέπει να θεωρείται μια επιτυχής επιλογή θεραπείας για τα κατάγματα των μακρών οστών". Μεταξύ του Μαΐου του 2006 και του Ιανουαρίου 2008, περιλήφθηκαν στη μελέτη, 64 ασθενείς. Από αυτούς, σε 31 χορηγήθηκε η θεραπεία και 33 αφέθηκαν να επουλωθούν, σαν ομάδα ελέγχου. Δεν υπήρξαν σημαντικές  διαφορές ως προς την ηλικία, το φύλο ή το βάρος σώματος μεταξύ των δύο ομάδων. Σύμφωνα με τον δόκτορα Kim, "Στην πειραματική ομάδα, υπήρξε σημαντική αύξηση του οστού, σε σύγκριση προς την ομάδα ελέγχου. Η μεταμόσχευση αυτολόγων καλλιεργημένων οστεοβλαστών, αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για την επιτάχυνση της θεραπείας των καταγμάτων". Ο δόκτωρ Kim προσθέτει, " Στην κλινική πράξη, ο χρόνος έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία. Ενώ όλα τα κατάγματα ουσιαστικά  τελικά θεραπεύονται,ο χρόνος θεραπείας μπορεί μπορεί να καθυστερήσει μέχρι σημείου που να απαιτηθεί μεταμόσχευση οστού. Αυτό όχι μόνο προκαλεί πράγματι ψυχολογική και σωματική καταπόνηση στο συγκεκριμένο ασθενή, αλλά και από οικονομικής απόψεως δεν γίνεται ανεκτό. Μολονότι η μεταμόσχευση οστού παραμένει η η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την συνένωση του οστού, οι εγχύσεις παρέχουν μια εναλλακτική μέθοδο,  η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτω από τοπική αναισθησία χωρίς να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση".