Εκτύπωση
Κατηγορία: Νευρολογία και Εγκέφαλος
Εμφανίσεις: 4847

Στο Eτήσιο Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρίας Κεφαλαλγίας ανακοινώθηκαν ενδιαφέροντα δεδομένα για την κεφαλαλγία που συσχετίζεται με τη χρήση κινητού τηλεφώνου.
Μια ενδιαφέρουσα ιατρική υπόθεση είναι ότι το κρανίο και οι δομές που περιέχει έχουν φυσικές ιδιότητες τέτοιες ώστε  μπορούν να συντονιστούν με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων. Με αλλά λόγια, ο εγκέφαλος έχει τις ιδιότητες μιας κεραίας κινητών τηλεφώνων, και έτσι θα μπορούσε να επηρεάζεται από την ακτινοβολία τους και ειδικότερα, να απορροφά μεγάλο μέρος της εκπεμπόμενης από αυτά ενέργειας. Ο συντονισμός αυτός παρέχει μια βιολογικά εύλογη οδό για την ύπαρξη των όποιων πιθανολογούμενων αλληλεπιδράσεων, από τα υποκειμενικά συμπτώματα, όπως η κεφαλαλγία, έως και τους όγκους εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τη θεωρία, τα 900 MHz των αναλογικών κινητών και τα 1800 MHz των σύγχρονων ψηφιακών έχουν μήκος κύματος 33-35 και 16-17 cm, αντίστοιχα. Το οβαλ σχήμα του ανθρωπίνου κεφαλιού μήκους με μικρή διάμετρο 16 - 17 cm δημιουργεί γύρω από το αυτί μια επιμήκη τομή της παραπάνω διαμέτρου, που ταυτίζεται με το παραπάνω μήκος κύματος.
Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ότι η κύρια πηγή ακτινοβολίας που σχετίζεται με την κινητή τηλεφωνία είναι το ίδιο το κινητό τηλέφωνο, η συσκευή δηλαδή και δευτερευόντως οι κεραίες του δικτύου, που φυσικά προβληματίζουν τους κατοίκους και εργαζόμενους πέριξ αυτών. Όσο πιο μακριά βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο από την κεραία του αναμεταδότη, τόσο μεγαλύτερο επίπεδο ισχύος απαιτείται προκειμένου να διατηρηθεί η σύνδεση. Επομένως, οι πολύ μικρές κυψέλες συνοδεύονται από πολύ μικρότερη έκθεση στην ακτινοβολία.
Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές με διαφορετική πληθυσμιακή σύσταση (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές) στη Σουηδία, επιβεβαιώθηκε ότι όσο πιο αραιοκατοικημένη είναι μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς με την οποία λειτουργεί ένα κινητό τηλέφωνο και τόσο μεγαλύτερη η επιβάρυνση για το χρήστη του. Άρα, καταρχήν, ο κόσμος κακώς αντιδρά στην τοποθέτηση κεραιών των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, εκτός και αν αυτές παραβιάζουν τα γενικά ισχύοντα νομοθετικά μέτρα της ΕΕ.
Τα κινητά τηλέφωνα δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι βλαπτικά, αλλά ούτε μπορεί σήμερα να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι είναι ασφαλή. Το χαρακτηριστικό επιχείρημα όσων εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα κινητά είναι επιβλαβή, είναι ότι χρειαστήκαν τουλάχιστον 20-30 χρόνια πριν αρχίσουν να υπάρχουν ακλόνητα δεδομένα για την τοξική επίδρασή του καπνίσματος στον άνθρωπο, και πάνω από 50 για να υπάρξουν τα πρώτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας!

 

 

Πηγή: Ελληνική Εταιρία ΚΕφαλαλγίας