Γενικά για την αυξητική μαστού: Η αυξητική μαστού ή αύξηση στήθους αποτελεί την χειρουργική επέμβαση κατά την οποία γίνεται τοποθέτηση ενός ενθέματος κάτω από κάθε μαστό με σκοπό την αύξηση του όγκου του στήθους και τη βελτίωση του σχήματός του. Η τοποθέτηση των ενθεμάτων γίνεται μέσω διαφόρων προσπελάσεων, όπως: •  Μέσω μιας τομής κάτω από τον μαστό (στην υπομάστια πτυχή που εύκολα καλύπτεται από τον μαστό)
•  Με μια τομή γύρω από τη θηλή
•  Με μια τομή που γίνεται στη μασχάλη, προκειμένου να περάσει το ένθεμα. Subfascial technique : Η τοποθέτηση των ενθεμάτων εντός του μαστού γίνεται είτε πάνω από τους θωρακικούς μύς είτε σε θήκη κάτω από αυτούς, είτε κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυ. Η νέα αυτή τεχνική πλαστικής χειρουργικής, (subfascial), η τοποθέτηση δηλαδή του ενθέματος κάτω από την περιτονία του θωρακικού μυ περιορίζει ακόμα περισσότερο τα όποια προβλήματα μπορούν στατιστικά να προκύψουν από την επέμβαση. Η περιτονία συγκρατεί το ένθεμα στη θέση του και ελαττώνει τις πιθανότητες πτώσης του στήθους. Έτσι, ο μαστός μπορεί να διατηρήσει το σχήμα του για πολλά χρόνια μετά την επέμβαση. Ταυτόχρονα, το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικό γιατί το ένθεμα δεν γίνεται ορατό ούτε δημιουργεί πτυχές στο πάνω μέρος του στήθους, χάρη σε αυτή τη μεμβράνη (την περιτονία) που ουσιαστικά καλύπτει το ένθεμα. Η επέμβαση : Η επέμβαση αύξησης στήθους εκτελείται υπό γενική αναισθησία και συνήθως απαιτείται μια διανυκτέρευση στο νοσοκομείο. Η ασθενής μπορεί να αισθανθεί άμεσα μετεγχειρητικά ήπιο πόνο ή “τσιμπήματα” τις πρώτες 24-48 ώρες. Η συνηθέστερη παρενέργεια τη αυξητικής μαστού, δηλαδή η δημιουργία «κάψας», ενός σκληρού ιστού γύρω από το ένθεμα, μειώνεται με τη συγκεκριμένη τεχνική. Για περίπου 3 εβδομάδες μετά την επέμβαση συνίσταται η χρήση ειδικού σουτιέν.
Symmetria - Αισθητική - Ευεξία
Εθνικής Αντιστάσεως 66
Χαλάνδρι 15231 - Αθήνα

www.symmetria.gr