Περί τίνος πρόκειται; Σκοπό έχει την ανασήκωση του χαλαρωμένου περιγράμματος του προσώπου και το μαλάκωμα των ρυτίδων ώστε το άτομο να φαίνεται 10-15 χρόνια νεώτερο. Ταυτόχρονα βελτιώνεται η εμφάνιση των βλεφάρων και της περιοχής γύρω από τα μάτια. Επίσης ανασηκώνεται το μέτωπο και τα φρύδια εάν υπάρχει σημαντική πτώση. Ποιες επεμβάσεις χρησιμοποιούνται; 1.Η Ρυτιδοπλαστική (Face-lift) είναι συνήθως απαραίτητο να γίνει. Το είδος της ρυτιδοπλαστικής (κλασσική ή με μικρή τομή) εξαρτάται από το πρόβλημα που υπάρχει. Σε μερικές περιπτώσεις αντί για ρυτιδοπλαστική είναι δυνατό να επιτευχθεί εξαιρετική βελτίωση με μεταμόσχευση λίπους (fat graft). 2.Η Βλεφαροπλαστική συνδυάζεται εξαιρετικά με τις παραπάνω επεμβάσεις για να αντιμετωπίσει προβλήματα στην κεντρική περιοχή του προσώπου γύρω από τα μάτια. 3.Η Ενδοσκοπική ανόρθωση μετώπου δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν προβλήματα του  άνω 1/3 του προσώπου. 4.Αυξητική παρειών με ενθέμματα, ή με μεταμόσχευση λίπους. 5.Πλαστική λαιμού (ανοικτή ή με λιποαναρρόφηση). Πόσο διαρκούν οι επεμβάσεις; Ανάλογα με το πόσες από τις παραπάνω επεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί να γίνουν η διάρκεια είναι από 1- 4 ώρες. Χρειάζεται συνήθως γενική αναισθησία  και ανάλογα με την έκταση της επέμβασης μπορεί να χρειαστεί διανυκτέρευση στην κλινική. Πόσο διαρκεί η περίοδο ανάρρωσης; Ο επίδεσμος αφαιρείται την επόμενη ημέρα , και τα ράμματα σε μία εβδομάδα. Το μελάνιασμα και το πρήξιμο κρατάει 7-14 ημέρες και η έκταση του εξαρτάται από την επέμβαση. Τι αποτέλεσμα πρέπει να περιμένουμε; Τα αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα με την εμφάνιση σας πριν το χειρουργείο. Σε ένα πρόσωπο μπορεί να υπάρχει εξαιρετικά θεαματικό αποτέλεσμα και σε άλλο πιο ήπια βελτίωση. Σε κάθε περίπτωση τα σημάδια γήρανσης και η χαλάρωση των ιστών θα είναι σίγουρα πολύ λιγότερο εμφανή ή και θα εξαφανιστούν τελείως. Πόσο καιρό κρατάει; Καμία επέμβαση δεν μπορεί να σταματήσει το χρόνο. Η  χειρουργική ανανέωση προσώπου  (facial rejuvenation), βέβαια, γυρίζει το ρολόι αρκετά χρόνια πίσω (10-15). Το πόσο θα κρατήσει η βελτίωση εξαρτάται από τα γονίδια και τον τρόπο ζωής. Η μεγάλη πλειοψηφία των χειρουργημένων είναι πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα για πολλά χρόνια. Οι παραπάνω επεμβάσεις, όπως και οποιαδήποτε άλλη επεμβατική μέθοδο, πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό.
Ιωάννης Γιαννάς, MD, FRCS(Eng), FRCS(Plas), FEBOPRAS
Αισθητικός, Πλαστικός & Επανορθωτικός Χειρουργός
www.athensplasticsurgery.gr