Εκτύπωση
Κατηγορία: Πλαστική Χειρουργική
Εμφανίσεις: 3379
Πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών τα τελευταία χρόνια ζητά  τη συμβουλή του πλαστικού χειρουργού για την βελτίωση του σχήματος και του μεγέθους του στήθους. Οι επεμβάσεις που μπορούμε να προσφέρουμε ανάλογα με το πρόβλημα είναι:
1.
Αυξητική (αύξηση μεγέθους) 
2. Ανόρθωση (πεσμένο στήθος)
3. Συνδυασμός αυξητικής και ανόρθωσης
4. Μείωση μεγέθους μαστών ( σε μεγάλο στήθος)
5. Διόρθωση ασυμμετρίας    Σε όλες αυτές τις επεμβάσεις στο στήθος ανεξάρτητα από τι τεχνική χρησιμοποιούμε πρέπει να έχουμε πάντα 2 στόχους 1. Το φυσικό αποτέλεσμα ( αυτό που ταιριάζει στο σωματότυπο μας) και
2. Όσο το δυνατόν μικρότερες τομές και ουλές. Τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση των πιο νέων τεχνικών στην χειρουργική μαστού ( dual plane για την αυξητική, μικρές τομές για την ανόρθωση και την σμίκρυνση των  μαστών) και οι δύο παραπάνω στόχοι είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν. Πιο συγκεκριμένα για την αυξητική μαστών, μπορούμε πιο εύκολα να επιτύχουμε “φυσικό αποτέλεσμα” χρησιμοποιώντας την χειρουργική τεχνική του “dual plane”
( διπλό επίπεδο) και ανατομικού τύπου (tear drop) ενθέμματα σιλικόνης. Μια άλλη εξέλιξη είναι η χρήση ενδοσκοπίου που μας δίνει την δυνατότητα όταν χρησιμοποιούμε ενθέμματα ορού να τα τοποθετήσουμε στο σώμα μέσα από πολύ μικρές τομές στον ομφαλό ή στην μασχάλη. Για την ανόρθωση ή την σμίκρυνση των μαστών, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνική με την κάθετη τομή ( τεχνική της μικρής τομής) εκτός από αυτό το πλεονέκτημα σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές , έχει και καλύτερο μακροχρόνιο αποτέλεσμα σε σχέση με το σχήμα του μαστού. Επίσης τώρα πια η τεχνική της μικρής τομής μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλες τις γυναίκες ανεξάρτητα πόσο μεγάλο είναι το στήθος τους. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρά τις προόδους και την εξέλιξη των χειρουργικών  τεχνικών , που βοηθούν στη γρήγορη ανάρρωση, οι κοσμητικές επεμβάσεις στο στήθος  είναι μια ιατρική πράξη όπου πρέπει να συναινούμε αφού πρώτα πληροφορηθούμε από το γιατρό μας με κάθε λεπτομέρεια (συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιπλοκών) ότι αφορά την επέμβαση. Ιωάννης Γιαννάς, MD, FRCS(Plas), FEBOPRAS
Πλαστικός Χειρούργος

Αισθητική, Πλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική
www.athensplasticsurgery.gr