Ο Δρ. Βασίλειος Αθανασίου, Μαιευτήρας - Χειρούργος, Γυναικολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής του «Κέντρου Εξωσωματικής Αθηνών», εξηγεί στο Υγείαonline.gr, τις νέες τεχνικές δυνατότητες εγκυμοσύνης, μετά την αρχική μέθοδο Υπέρ-Ταχείας κρυοσυντήρησης βλαστοκύστεων. Η μέθοδος της ταχείας κατάψυξης ξεκίνησε ερευνητικά το 1990 και βελτιώθηκε δραματικά τα επόμενα χρόνια. Η εφαρμογή της έδειξε ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα τόσο στην κρυοσυντήρηση των αγονιμοποίητων ωαρίων όσο και των εμβρύων σε όλα τα στάδια της εργαστηριακής τους εξέλιξής και ιδιαίτερα των εμβρύων στο στάδιο της βλαστοκύστης. Ποία είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής; Περιληπτικά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: ●    Μείωση των πιθανών βλαβών ή κρύο-τραυματισμού του κυτταροπλάσματος. ●    Ελαχιστοποίηση ή ακόμη και απουσία πιθανών γενετικών βλαβών. ●    Επώαση των εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης. Ο σχηματισμός βλαστοκύστης συνδέεται άμεσα με εξελισσόμενο έμβρυο ικανό προς εμφύτευση και κύηση. ●    Η μεταφορά των εμβρύων στο στάδιο βλαστοκύστης (5η ή 6η ημέρα επώασης) έχει υψηλότερα ποσοστά εμφύτευσης λόγω καλύτερου συγχρονισμού εμβρύου - ενδομητρίου. Δηλαδή με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται κύηση σε υψηλό βαθμό ακόμη και με ένα έμβρυο σύμφωνα με τη διεθνή τάση;

Ναι, το έμβρυο αυτό βρίσκεται στο στάδιο βλαστοκύστης και έχει πολλές πιθανότητες εμφύτευσης. Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε πλήρως όλους τους μηχανισμούς στη διαδικασία εμφύτευσης και κύησης προς το παρόν προτιμούμε τη μεταφέρω δυο βλαστοκυττάρων για μεγιστοποίηση της πιθανότητας επίτευξης κύησης

Ποια είναι τα αποτελέσματα της μεθόδου;
●    Πολύ καλύτερα αποτελέσματα επιβίωσης μετά την απόψυξη έναντι της αργής (σταδιακής) κρυοσυντήρησης. ●    Αποφυγή κρυοσυντήρησης εμβρύων τα οποία πιθανά δεν έχουν εξελικτική ικανότητα. ●    Υψηλά ποσοστά εμφύτευσης, κύησης και γέννησης υγιών παιδιών παρόμοια με αυτά που προκύπτουν μετά από εμβρυομεταφορά σε «φρέσκο» κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης (κυρίως Takahashi et al, 2005 μετά από μελέτη 4 χρόνων και μεγάλο αριθμό περιστατικών). ●    Δυνατότητα μεταφοράς ενός μόνο εμβρύου, σύμφωνα με τη διεθνή τάση. ●    Στο Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών τα ποσοστά μας είναι αντίστοιχα των διεθνών και συγκεκριμένα το ποσοστό επιβίωσης μετά την απόψυξη είναι 93.4% ενώ το ποσοστό κύησης είναι 60%. ●    Επιπλέον, έχουμε άλλη μια εγκυμοσύνη 36 ήδη εβδομάδων που είναι δίδυμος (μετά τη μεταφορά 2 βλαστοκύστεων, ποσοστό εμφύτευσης 100%) και η άλλη κύηση 15 εβδομάδων. Αυτά τα αποτελέσματα είναι μια ακόμη απόδειξη ότι οι βλαστοκύστεις μετά από virtification δεν έχουν γενετικές ή μορφολογικές βλάβες και οδηγούν σε βιώσιμες κυήσεις και γέννηση υγιών παιδιών. ●    Στο Κέντρο Εξωσωματικής Αθηνών χρησιμοποιούμε την ίδια μέθοδο για την Κρυοσυντήρηση Αγονιμοποίητων Ωαρίων, που σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία έχει επίσης πολύ υψηλά ποσοστά επιβίωσης κα επιτυχίας μετά την απόψυξη (στο Κέντρο δεν έχουμε ακόμη κάνει απόψυξη των κρυοσυντηρημένων ωαρίων). Δρ. Αθανασίου Βασίλειος
Γυναικολόγος - Μαιευτήρ, Χειρουργός
Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου Εξωσωματικής Αθηνών

www.reproduction.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline