altΚατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει πραγματοποιηθεί μία θεαματική βελτίωση στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με νόσο του Πάρκινσον (αλλά και άλλων συναφών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος).

Η πρόοδος αυτή επιτεύχθηκε, αφ’ ενός μεν χάρις στην πρόοδο των απεικονιστικών μεθόδων και πιο συγκεκριμένα, της μαγνητικής τομογραφίας, αφ’ ετέρου δε, στην εξέλιξη της μικροηλεκτρονικής και της τεχνολογίας των βηματοδοτών.

Με την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών, άρχισε η δοκιμαστική τοποθέτηση βηματοδοτών, τα ηλεκτρόδια των οποίων τοποθετούνται στις περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες ελέγχουν την κινητικότητα.

Η μέθοδος αυτή ονομάζεται εν τω βάθει ηλεκτρικός ερεθισμός (Deep brain stimulation-DBS) και αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο για την αδρανοποίηση τμημάτων του εγκεφάλου, τα οποία προκαλούν την νόσο του Πάρκινσον και τα συμπτώματα που την συνοδεύουν, χωρίς να καταστρέφει σκόπιμα περιοχές του εγκεφάλου.

Κατά την DBS, τοποθετούνται ηλεκτρόδια είτε σε μία περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται θάλαμος (για την θεραπεία του ιδιοπαθούς τρόμου -τρομώδους κίνησης- καθώς και συμπτωμάτων της κατά πλάκας σκλήρυνσης), είτε σε μία άλλη περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται ωχρά σφαίρα (για θεραπεία των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον).

Τα ηλεκτρόδια αυτά συνδέονται με σύρματα, σε ένα ειδικό τύπο βηματοδότη, ο οποίος έχει εμφυτευθεί κάτω από το δέρμα, κάτω από το οστούν της κλειδός. Μόλις ενεργοποιηθεί ο βηματοδότης, αποστέλλει συνεχείς ηλεκτρικούς παλμούς προς τις περιοχές-στόχους του εγκεφάλου, μπλοκάροντας έτσι τα ερεθίσματα που προκαλούν τον μυϊκό τρόμο (την "τρεμούλα").

Αυτή η διαδικασία, έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνταν  στον θάλαμο και την ωχρά σφαίρα, χωρίς όμως να καταστρέφονται τμήματα του εγκεφάλου.
 
Η συσκευή του βηματοδότη, μπορεί να προγραμματισθεί πολύ εύκολα, με την χρήση υπολογιστή, που αποστέλλει σήματα στη συσκευή. Στους ασθενείς δίδονται ειδικοί μαγνήτες ή άλλες ειδικές συσκευές, με τις οποίες μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν απ’ έξω τον βηματοδότη.
 
Ανάλογα με την χρήση που γίνεται, το σύστημα μπορεί να διαρκέσει τρία έως πέντε χρόνια. Η αντικατάσταση του βηματοδότη, είναι μία σχετικά απλή διαδικασία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του DBS;

Η μέθοδος DBS, έχει πολλά πλεονεκτήματα:

•    Πρώτον, δεν απαιτεί σκόπιμη καταστροφή οποιασδήποτε περιοχής του εγκεφάλου και συγχρόνως, έχει λιγότερες επιπλοκές από τις εγχειρήσεις στις αντίστοιχες περιοχές. •    Επιπλέον, ο ηλεκτρικός ερεθισμός μπορεί να ρυθμισθεί και να αλλάξει, ανάλογα με την εξέλιξη της ασθένειας του ατόμου ή της ανταπόκρισής του στην φαρμακευτική αγωγή. Δεν χρειάζονται επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις για να γίνουν νέες ρυθμίσεις. •    Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του DBS, έχει σχέση με μελλοντικές θεραπείες. Οι σημερινές χειρουργικές επεμβάσεις σ’ αυτές τις περιοχές του εγκεφάλου, με τα αναπόφευκτα τοπικά καταστροφικά αποτελέσματά τους, μπορεί να μειώσουν την δυνατότητα του ασθενούς να ωφεληθεί από μελλοντικές θεραπείες. Για παράδειγμα, μία μελλοντική μεταμόσχευση εγκεφαλικών κυττάρων, θα μπορούσε να αποτελέσει μεγάλη βοήθεια στα άτομα με νόσο του Πάρκινσον. Με τις σημερινές χειρουργικές επεμβάσεις, αυτό θα εμπόδιζε τους ασθενείς να ωφεληθούν. •    Η μέθοδος DBS, είναι μια σχετικά ασφαλής διαδικασία. •    Η διαδικασία αυτή, μπορεί να θεραπεύσει όλα τα κύρια συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον. •    Βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς και η δυνατότητά του να εκτελεί τις καθημερινές, συνηθισμένες δραστηριότητές του. •    Με την μέθοδο DBS, συνήθως μειώνεται η δοσολογία των φαρμάκων. •    Ο βηματοδότης μπορεί να απενεργοποιηθεί, οποιαδήποτε στιγμή, εάν διαπιστωθεί ότι προκαλεί παρενέργειες. alt


Ποια είναι τα πιθανά μειονεκτήματα της μεθόδου DBS;

•    Αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων. Η εμφύτευση οποιουδήποτε ξένου αντικειμένου στον οργανισμό, έχει αυτό τον κίνδυνο. •    Μπορεί να χρειασθεί πρόσθετη χειρουργική επέμβαση, εάν η συσκευή παύσει να λειτουργεί ή για αντικατάσταση της μπαταρίας. •    Μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος, για τον προγραμματισμό της συσκευής και την ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής. •    Η συσκευή μπορεί να δέχεται παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως είναι τα αντικλεπτικά συστήματα, κλπ.  

Πόσο αποτελεσματική είναι η μέθοδος DBS;

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών (πάνω από το 70%), εμφανίζουν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την νόσο του Πάρκινσον. Τα περισσότερα άτομα, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα φάρμακά τους.

Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline