Εκτύπωση
Κατηγορία: Υγεία του Άντρα
Εμφανίσεις: 7003
Χάρις στις έρευνες Καναδών επιστημόνων, παρουσιάστηκε πρόοδος στην έρευνα για την θεραπεία της ανδρικής στειρότητας. Οι ερευνητές κατόρθωσαν να κλωνοποιήσουν και παραγάγουν μια πρωτεϊνη η οποία παίζει σημαντικό λόγο στην ωρίμανση του σπέρματος. Αυτή η πρωτεϊνη ονομάζεται BSP, εκκρίνεται από τα σπερματικά σωληνάρια και έχει μεγάλη σημασία για την ωρίμανση του σπέρματος εντός του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα θηλαστικά και οι ερευνητές είναι πεπεισμένοι ότι σύντομα θα προχωρήσουν και σε ανθρώπους. Οι ερευνητές κλωνοποίησαν το γονίδιο που κωδικοποιεί την ανθρώπινη BSP. Όπως δήλωσαν, τα επόμενα βήματα της μελέτης, θα είναι για επιβεβαιωθεί ο ρόλος αυτής της ουσίας στην ανδρική γονιμότητα.
Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline