Η Dr. Αναστασία Μοσχοβάκη, Ιατρός Ειδική Παθολόγος, εξηγεί στο Υγείαonline.gr, ποια είναι τα αίτια των αυξημένων εκκρίσεων -με πτύελα ή φλέματα- στο στόμα μας.
        
Tα πτύελα ή φλέματα είναι συλλογές από υγρά που παράγονται στο στόμα, στους αεραγωγούς και στους πνεύμονες.
        
Τα φλέματα προκαλούνται από κάθε βλαπτικό παράγοντα που επηρεάζει το επίπεδο έκκρισης των κυττάρων των αεραγωγών ή του στόματος, καθώς και από τη συλλογή εκκριμάτων σε παρακείμενα όργανα που απλώς επικοινωνούν με τους αεραγωγούς και το στόμα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο οργανισμός προσπαθεί να αποβάλει τις αυξημένες αυτές εκκρίσεις για να μην προκαλέσουν αποφράξεις αεραγωγών, τοπικό πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών, κακή ποιότητα ύπνου, πλημμελή λειτουργία παρακείμενων οργάνων.
        
Τα πτύελα συνοδεύονται συχνά (αλλά όχι πάντα) από βήχα. Η έκλυση του αντανακλαστικού του βήχα γίνεται λόγω ερεθισμού νεύρων από εκκρίσεις, με αποτέλεσμα την σύγκλειση, την απότομη διάνοιξη της γλωττίδας και την ισχυρή εξώθηση αέρα που παρασύρει τελικώς προς τα έξω το τραχειοβρογχικό περιεχόμενο.
        
Η αιτία των αυξημένων εκκρίσεων μπορεί να είναι:
        
1.  Παράγοντες, που ερεθίζουν τους αεραγωγούς ή το στόμα. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της κατηγορίας είναι οι βλαπτικοί ρύποι της ατμόσφαιρας και ο καπνός. Ο άκαυστος καπνός περιέχει νικοτίνη, καρκινογόνες ουσίες και τοξίνες, με την καύση όμως οι βλαπτικές ουσίες σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες πολλαπλασιάζονται λόγω της εξαέρωσης της πυρόλυσης της πυροσύνθεσης του καπνού και των άλλων χημικών προσθέτων, με αποτέλεσμα την αυξημένη δραστηριοποίηση στους αεραγωγούς κυττάρων φλεγμονής, όπως μακροφάγων και λευκών αιμοσφαιρίων και αυξημένη παραγωγή βλέννας και παραγόντων φλεγμονής, όπως κυτταροκινών και χυμοκινών.
        
2.  Νοσήματα των αεραγωγών ή στόματος. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της κατηγορίας είναι τα τοπικά καρκινώματα και η πνευμονική εμβολή. Στο καρκίνωμα του πνεύμονα αναπτύσσεται υπερβολικός πολλαπλασιασμός καρκινικών κυττάρων, τα οποία σε κεντρική ή ενδοβρογχική ανάπτυξη προκαλούν διήθηση, αύξηση εκκρίσεων αποφρακτική πνευμονίτιδα, εκροή φλεμάτων. Παρά ταύτα, στα αρχικά στάδια, συμπτώματα συχνά δεν υπάρχουν. Στην πνευμονική εμβολή υπάρχει απόφραξη ενός ή περισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας από έμβολο (συνήθως θρόμβος), με αποτέλεσμα βλάβη του πνευμονικού ιστού.
        
3.  Ιοί και μικρόβια. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της κατηγορίας είναι οι κοινές ιογενείς ρινίτιδες και η πνευμονία. Η μύτη έχει πλούσια συμπαθητική και παρασυμπαθητική νεύρωση και συντελεί στην ύγρανση του εισπνεόμενου αέρα, ενώ κατακρατά άχρηστα στοιχεία μικροοργανισμούς και ρύπους που θα δρούσαν διαφορετικά βλαπτικά στους βρόγχους. Αδένες και εκκριτικά κύτταρα εκκρίνουν την ζωτική για την απομάκρυνση των άχρηστων σωματιδίων βλέννα. Μια ποικιλία ιών προκαλούν διαταραχή της αρχιτεκτονικής της μύτης, υπερέκκριση βλέννας, απώλεια της υπάρχουσας ισορροπίας του ρινικού συμπαθητικού παρασυμπαθητικού συστήματος, με αποτέλεσμα τα τόσο συνήθη συμπτώματα της ρινικής απόφραξης και των πτυέλων. Το χαρακτηριστικό στις απλές ιογενείς ρινίτιδες είναι τα διαυγή φλέματα, η απουσία συστηματικών συμπτωμάτων (π.χ. πυρετός, δύσπνοια) και η αποδρομή των φλεμάτων με την αποδρομή της ίωσης, που έχει ένα συνήθη κύκλο τριών με πέντε ημερών. Επειδή η παραγωγή φλεμάτων, συνοδεύει σοβαρότερες λοιμώξεις και νοσήματα, όπως η πνευμονία, τα φλέματα που δεν ακολουθούν τον παραπάνω συνήθη γενικό κανόνα, πρέπει να αξιολογούνται ιατρικώς.
        
4.  Από νοσήματα παρακείμενων οργάνων. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της κατηγορίας είναι η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Στη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια υπάρχει διαταραχή στις αγγειακές πιέσεις και ανάπτυξη διάμεσου ή περιβρογχικού οιδήματος. Αυτός είναι και ο κύριος μηχανισμός παραγωγής πτυέλων στην περίπτωση αυτή.
        
Τα ευρήματα από τη σωστή ιατρική εξέταση του ασθενούς έχουν κομβικό ρόλο στην εξατομικευμένη αξιολόγηση του ατόμου και στον καθορισμό της ενδεικνυόμενης θεραπείας.
        

    
Η καλλιέργεια πτυέλων: Τι είναι

        
Η καλλιέργεια πτυέλων είναι η τοποθέτηση των πτυέλων σε ειδικό δοχείο όπου γίνεται καλλιέργειά τους για ορισμένους παθογόνους μικροοργανισμούς. Ανάλογα με τους χαρακτήρες του βήχα και τα ευρήματα από την ιατρική παθολογική εξέταση υποδεικνύεται στο μικροβιολογικό εργαστήριο, το είδος των  παθογόνων μικροοργανισμών που αναζητούνται (αν αναζητούνται για παράδειγμα κοινά μικρόβια ή μύκητες ή άλλα ειδικά λοιμογόνα).
        
Εάν απομονωθεί παθογόνος μικροοργανισμός στα πτύελα, στη συνέχεια ο μικροβιολόγος αξιολογεί την ικανότητα των αντιβιοτικών να το σκοτώσουν, πραγματοποιεί δηλαδή test ευαισθησίας του παθογόνου μικροοργανισμού σε αντιβιοτικά. Το τεστ ευαισθησίας αξιολογείται από κοινού με τα δεδομένα της ιατρικής εξέτασης από τον παθολόγο για την ορθή επιλογή του είδους και της δοσολογίας του αντιβιοτικού.
        
Η συλλογή των πτυέλων γίνεται ιδανικά σε αποστειρωμένο κύπελλο μιας χρήσης. Τα δόντια πρέπει να έχουν καθαριστεί αλλά να μην έχει γίνει χρήση στοματικού διαλύματος. Χρησιμοποιούνται τεχνικές ή φάρμακα βέλτιστης απόχρεμψης σε συνεννόηση με τον θεράποντα.
        
Dr. Αναστασία Μοσχοβάκη
Ιατρός - Ειδική Παθολόγος
www.iatreioamoschovaki.gr    
        
Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline