altΌπως είναι ήδη γνωστό, η αρτηριακή πίεση ενός ατόμου, εκφράζεται με δύο τιμές, την συστολική και την διαστολική πίεση. Έτσι, για παράδειγμα, όταν λέμε ότι "…η αρτηριακή πίεση ενός ατόμου είναι 120/80", αυτό σημαίνει ότι η συστολική του πίεση (ή «μεγάλη») είναι 120mmHg (χιλιοστά στήλης υδραργύρου), ή απλούστερα «12», ενώ η διαστολική του πίεση (ή «μικρή») είναι 80mmHg, ή απλούστερα «8».

Η συστολική πίεση, αντιπροσωπεύει την πίεση που υπάρχει στις αρτηρίες καθώς η καρδιά συστέλλεται και εκτοξεύει με δύναμη το αίμα προς αυτές, ενώ η διαστολική αντιπροσωπεύει την πίεση που υπάρχει στις αρτηρίες, καθώς η καρδιά χαλαρώνει και προετοιμάζεται για την επόμενη συστολή.

Για τα περισσότερα υγιή άτομα, τα όρια της συστολικής αρτηριακής πίεσης, ευρίσκονται ανάμεσα στα 90 και 120 mmHg. Τα όρια της φυσιολογικής διαστολικής πίεσης, ευρίσκονται μεταξύ 60 και 80 mmHg. Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση σήμερα ορίζεται αυτή που κυμαίνεται στα όρια 120/80 mmHg.
 
Η υπόταση ή χαμηλή αρτηριακή πίεση, είναι η αρτηριακή πίεση που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα ή σημεία, που οφείλονται στην πολύ χαμηλή ροή αίματος στις αρτηρίες και τις φλέβες. Τότε, λόγω της χαμηλής παροχής οξυγόνου και θρεπτικών υλικών στα ζωτικά όργανα του σώματος (εγκέφαλο, καρδιά, νεφρούς), τα όργανα αυτά, δεν λειτουργούν φυσιολογικά και μπορεί να υποστούν βλάβες, παροδικές ή μόνιμες. alt
Σε αντίθεση προς την υπέρταση, η υπόταση καθορίζεται κυρίως από τα σημεία και τα συμπτώματα που προκαλεί και όχι από κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς. Έτσι, μπορεί μερικά άτομα να έχουν μονίμως αρτηριακή πίεση 90/50, να μην έχουν κανένα απολύτως σύμπτωμα και συνεπώς να μην έχουν υπόταση. Όμως, άλλα άτομα, τα οποία έχουν συνήθως υψηλότερη αρτηριακή πίεση, μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα υπότασης εάν η πίεση τους πέσει στο 100/60.

Κατά την εγκυμοσύνη, η αρτηριακή πίεση έχει την τάση μείωσης. Μια αρτηριακή πίεση μικρότερη από 100/60,μπορεί στην πραγματικότητα να είναι φυσιολογική για μία έγκυο. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να παρακολουθείται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πως δημιουργείται η υπόταση;

Κατά την διάρκεια της διαστολής της καρδιάς (χαλάρωση της καρδιάς), η αριστερά κοιλία της καρδιάς γεμίζει με αίμα που επιστρέφει από τους πνεύμονες. Στη συνέχεια, η αριστερά κοιλία συσπάται και εξωθεί το αίμα προς τις αρτηρίες (συστολή). Η αρτηριακή πίεση στις αρτηρίες, κατά την διάρκεια της συστολής της κοιλίας, είναι υψηλότερη, επειδή το αίμα εξωθείται με δύναμη προς τις αρτηρίες.
 
Η αρτηριακή πίεση, προσδιορίζεται από δύο παράγοντες:

1. Την ποσότητα του αίματος που εξωθείται με δύναμη από την αριστερά κοιλία προς τις αρτηρίες

2. Την αντίσταση που προκαλείται στην ροή, από τα τοιχώματα των μικροτέρων

Η αρτηριακή πίεση, έχει την τάση να είναι χαμηλότερη, εάν εξωθείται λιγότερο αίμα προς τις αρτηρίες, ή εάν οι μικρότερες αρτηρίες (αρτηριόλια), είναι μεγαλύτερες και ελαστικότερες, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χαμηλότερη αντίσταση στη ροή του αίματος. alt
Ποια είναι τα σημεία και τα συμπτώματα της υπότασης;

•    Ελαφρά ζάλη •    Αστάθεια, αφού μειώνεται η ροή του αίματος στον εγκέφαλο •    Θόλωση της όρασης •    Αδυναμία •    Πνευματική σύγχυση •    Ναυτία

Πως διατηρεί ο οργανισμός την φυσιολογική αρτηριακή πίεση;

Ο οργανισμός διαθέτει μηχανισμούς για να διατηρεί ή να μεταβάλει την αρτηριακή πίεση και την ροή του αίματος. Υπάρχουν αισθητήρες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την πίεση του αίματος στα τοιχώματα των αρτηριών, εκπέμπουν σήματα προς την καρδιά, τα μικρά αρτηρίδια, τις φλέβες και τους νεφρούς, αναγκάζοντας όλα αυτά τα όργανα να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές, με τις οποίες αυξάνεται ή ελαττώνεται η αρτηριακή πίεση. Τι αποτελέσματα μπορεί να έχει η υπόταση στην υγεία;

Τα υποτασικά άτομα, έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικής νόσου και καρδιακής νόσου.

Οι αθλητές, τα άτομα που ακολουθούν κανονικό πρόγραμμα γυμναστικών ασκήσεων, τα άτομα που διατηρούν το ιδεώδες βάρος καθώς και οι μη καπνιστές, έχουν την τάση να εμφανίζουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση. Η χαμηλή αρτηριακή πίεση, είναι επιθυμητή, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι τόσο χαμηλή, ώστε να προκαλεί συμπτώματα και βλάβες στα όργανα του σώματος.
 
Όταν η αρτηριακή πίεση, έχει πέσει τόσο πολύ, ώστε να μη παρέχει επαρκές αίμα προς τις στεφανιαίες αρτηρίες, οι οποίες παρέχουν το αίμα στον καρδιακό μυ, τότε το άτομο μπορεί να εμφανίσει έντονο πόνο στο στήθος (σύμπτωμα στηθάγχης), ή ακόμη και καρδιακή προσβολή. alt
Επίσης, εάν συμβεί ανεπαρκής παροχή αίματος στους νεφρούς λόγω υπότασης, τότε οι νεφροί αδυνατούν να αποβάλλουν τις άχρηστες και επικίνδυνες ουσίες (όπως την ουρία και την κρεατινίνη) από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων αυτών των ουσιών στον οργανισμό, με πολύ βλαβερά αποτελέσματα.  
 
Σε ακραίες περιπτώσεις, επί παρατεταμένης βαρείας υπότασης, όπως είναι το shock, μπορεί να προκληθούν σοβαρές και εξαιρετικά επικίνδυνες για την ζωή βλάβες στα διάφορα όργανα (καρδιά, νεφροί, ήπαρ, πνεύμονες και εγκέφαλος).

Τι είναι η ορθοστατική υπόταση;

Καμιά φορά, όταν το άτομο αλλάζει θέση και από την καθιστική ή κατακεκλιμένη θέση, ευρίσκεται απότομα στην όρθια θέση, εμφανίζονται συμπτώματα υπότασης. Αυτό συμβαίνει επειδή η όρθια θέση συμβάλλει  στην μεγαλύτερη συσσώρευση αίματος στις φλέβες των κάτω άκρων, με αποτέλεσμα την πτώση της αρτηριακής πίεσης. Εάν η αρτηριακή πίεση είναι ήδη χαμηλή, η όρθια θέση μπορεί να την επιδεινώσει, μέχρι του σημείου που να εμφανισθούν τα συμπτώματα  της υπότασης (ζάλη, λιποθυμική τάση, κλπ). Η κατάσταση αυτή, ονομάζεται ορθοστατική υπόταση.

Ποια μπορεί να είναι τα αίτια της χαμηλής αρτηριακής πίεσης;

Διάφορες καταστάσεις που, είτε μειώνουν τον όγκο του αίματος, είτε μειώνουν την ποσότητα του αίματος που εξωθείται από την καρδιά, καθώς και διάφορα φάρμακα, αποτελούν τις συχνότερες αιτίες χαμηλής αρτηριακής πίεσης.
 
Η αφυδάτωση, η οποία είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα μεταξύ των ασθενών που υποφέρουν από παρατεταμένους, εμετούς και διάρροια, ή μετά από εξαντλητική γυμναστική, η οποία απομακρύνει το αίμα από τα διάφορα όργανα του σώματος και το συγκεντρώνει στους μύες.

Άλλα αίτια αφυδάτωσης, μπορεί να είναι οι υπερβολικοί ιδρώτες, ο υψηλός και παρατεταμένος πυρετός, η θερμοπληξία, κλπ. Η βαρεία και παρατεταμένη αφυδάτωση, μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια, διανοητική σύγχυση, οξέωση (πολλά οξέα στο αίμα), shock, κώμα, ακόμη και θάνατο. alt
Ποια μπορεί να είναι τα αίτια της χαμηλής αρτηριακής πίεσης;

Άλλα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης, είναι μέτρια ή μεγάλη αιμορραγία, λόγω διαφόρων αιτίων (τραυματισμού, επιπλοκών χειρουργικών επεμβάσεων ή παθολογικών καταστάσεων, όπως γαστρορραγίας, όγκων, κλπ). Μερικές φορές, η αιμορραγία μπορεί να είναι τόσο ταχεία και σοβαρή, που μπορεί να προκαλέσει shock και θάνατο, όπως συμβαίνει σε περίπτωση ρήξης ανευρύσματος της αορτής.

Σε περιπτώσεις οξείας φλεγμονής οργάνων εντός του σώματος, όπως είναι η περίπτωση της οξείας παγκρεατίτιδας, μπορεί να προκληθεί μεγάλη πτώση της αρτηριακής πίεσης, καθώς μεγάλη ποσότητα υγρών εξέρχεται από τα αγγεία  και εισέρχεται στους ιστούς που φλεγμαίνουν γύρω από το πάγκρεας καθώς και στην κοιλιακή κοιλότητα, συγκεντρώνοντας και αίμα, μειώνοντας δραστικά τον όγκο του Αίματος.

Διάφορες παθολογικές καταστάσεις της καρδιάς, όπως, τα εμφράγματα, οι μυοκαρδίτιδες, παθήσεις καρδιακών βαλβίδων (αορτική στένωση) κλπ, μπορεί να μειώσουν σημαντικά την ροή του αίματος από την καρδιά προς τις αρτηρίες. Επίσης, η περικαρδίτιδα, η πνευμονική εμβολή, αλλά και η μεγάλη βραδυκαρδία, μπορεί να προκαλέσουν πτώση της αρτηριακής πίεσης. Η μεγάλη ταχυκαρδία (που οφείλεται συχνά σε κολπική μαρμαρυγή), μπορεί να προκαλέσει μεγάλη υπόταση.

Διάφορα φάρμακα, που χορηγούνται γιά πληθώρα παθήσεων, μπορεί να προκαλέσουν υπόταση, όπως επίσης το αλκοόλ και διάφορα ναρκωτικά.

Τέλος, διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπως, οξείες αλλεργικές αντιδράσεις (αναφυλακτικό shock), ανεπάρκεια των επινεφριδίων, σηψαιμία, υπερπαρασυμπαθητικοτονία (vasovagal reaction), μπορεί να προκαλέσουν διάφορους βαθμούς υπότασης.

Ποια είναι η θεραπευτική αγωγή της υπότασης;

Η θεραπευτική αγωγή της υπότασης, περιλαμβάνει την ενυδάτωση του ασθενούς, εάν υπάρχει απώλεια αίματος, την άμεση αποκατάσταση των απωλειών και τέλος, την χορήγηση ειδικών φαρμάκων, ανάλογα με την αιτία της υπότασης. Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline