Εκτύπωση
Κατηγορία: Ωτορινολαρυγγολογία και Υγεία
Εμφανίσεις: 3184
Ο Δρ Τιμολέων Φ. Τερζής, Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ρινολογική Ομάδα Αθηνών, εξηγεί στο Υγείαonline.gr, πως μπορεί να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαταραχής της φωνής. Οι διαταραχές φωνής σε επαγγελματίες στους οποίους η φωνή είναι εργαλείο δουλειάς, όπως είναι οι τραγουδιστές, ηθοποιοί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, κλπ, δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα υγείας, όπως σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Επηρεάζουν σημαντικά την εργασία τους, και μπορούν ακόμα και να προκαλέσουν αναστολή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όσο υπάρχουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απλή Ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση δεν είναι αρκετή, και απαιτείται η εξειδικευμένη προσέγγιση της Φωνιατρικής Εξέτασης. Η Φωνιατρική εξέταση περιλαμβάνει: •    Γενική Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση με λήψη ιατρικού ιστορικού και ιστορικού φωνής.
•    Ενδοσκόπηση και στροβοσκόπηση λάρυγγα.
•    Προφίλ φωνής: Φωνολογικές μετρήσεις με ειδικό λογισμικό (βλέπε εικόνες), κατά το οποίο καταγράφονται παράμετροι όπως διάρκεια φώνησης, ένταση, έκταση φωνής στο κλαβιέ του πιάνου, δείκτες δυσφωνίας, διακύμανση έντασης και συχνότητας, και άλλες.
•    Λογοθεραπευτική εκτίμηση από τον Λογοθεραπευτή της Ρινολογικής Ομάδας Αθηνών.
Καταγραφή του εύρους της φωνής (φωνητική κλίμακα).
Μελέτη κυματομορφής και παραμέτρων φωνής
Σε συνεργασία με τον Λογοθεραπευτή μας, προτείνουμε ολοκληρωμένες θεραπευτικές λύσεις, με τις ιατρικές ή/και τις λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, για τη θεραπεία των προβλημάτων που διαγνώσθηκαν, αλλά και για αύξηση των δυνατοτήτων της φωνής
Προφίλ φωνής. Καταγράφονται όλες οι σημαντικές παράμετροι για την εκτίμηση των φωνολογικών διαταραχών, αλλά και για την παρακολούθηση της εξέλιξης της θεραπείας.
Φωνοθεραπεία μετά το χειρουργείο Αν αποφασιστεί χειρουργική αντιμετώπιση, η φωνή καταγράφεται πριν το χειρουργείο, και το δείγμα αναλύεται με ειδικό λογισμικό (εικόνα). Μετά την επέμβαση, όταν η επούλωση των χορδών έχει ολοκληρωθεί, γίνεται ενδοσκοπικός ή/και στροβοσκοπικός έλεγχος και ακολουθεί πλήρης φωνολογική ανάλυση, κατά την οποία συγκρίνονται τα δεδομένα της φωνής πριν και μετά το χειρουργείο και εντοπίζονται τα παθολογικά στοιχεία που οδήγησαν στη νόσο. Η διαδικασία γίνεται από τον λογοθεραπευτή της Ρινολογικής Ομάδας Αθηνών κύριο Γιώργο Φούρλα, οποίος εκτιμά τα αποτελέσματα των μετρήσεων και προτείνει τους κατάλληλους για κάθε περίπτωση τρόπους αποθεραπείας και εκπαίδευσης της φωνής. Οι περισσότερες καλοήθεις παθήσεις των φωνητικών χορδών οφείλονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε κακή χρήση της φωνής. Επομένως είναι πολύ σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπισή τους να εντοπιστούν οι κακές πρακτικές στη φώνηση και να εκπαιδευτεί ο ασθενής από τον ειδικό λογοθεραπευτή, ώστε να εκλείψουν οι παράγοντες που προκάλεσαν ή επιδείνωσαν τη νόσο.
Προεγχειρητική ανάλυση της φωνής με ειδικό λογισμικό
Δρ Τιμολέων Φ. Τερζής
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ρινολογική Ομάδα Αθηνών
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Εξειδίκευση στην Μικροχειρουργική Ώτος
Laser Χειρουργική και Ρινολογία - Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός

facebook - Athens Rhinology Team
www.art-orl.com
Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline