altΤο ακουστικό νευρίνωμα, είναι ένας καλοήθης όγκος, ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί στα νεύρα της ακοής και της ισορροπίας, στο έσω ους (το βαθύτερο μέρος του αυτιού). Ο όγκος αυτός προέρχεται από υπερπαραγωγή των κυττάρων του Schwann (Σβάν), τα οποία είναι μικρά κύτταρα, τα οποία περιβάλλουν τις νευρικές ίνες και παράλληλα τις στηρίζουν και τις απομονώνουν.

Όταν η ανάπτυξη των κυττάρων είναι υπερβολικά έντονη, τα κύτταρα αυτά, πιέζουν έντονα τα νεύρα της ακοής και της ισορροπίας, προκαλώντας έτσι βαρηκοΐα, εμβοές (βουητό) και ίλιγγο. Εάν ο όγκος μεγαλώσει, μπορεί να πιέσει το προσωπικό νεύρο, προκαλώντας μερική παράλυση και τελικά, να προκαλέσει άλλες περιοχές του εγκεφάλου, θέτοντας σε κίνδυνο την ζωή του αρρώστου.

Η έγκαιρη διάγνωση του ακουστικού νευρινώματος, αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη των σοβαρών επιπτώσεων που προκαλεί. Δυστυχώς, δεν είναι πάντοτε εύκολος ο έγκαιρος εντοπισμός του όγκου, επειδή τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια και να μην εμφανίζονται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής του.

Άπαξ και εμφανισθούν όμως τα συμπτώματα, είναι απαραίτητη λεπτομερής ΩΡΛ εξέταση, για να τεθεί η διάγνωση. Για την διάγνωση θα απαιτηθεί πλήρης ακτινολογικός έλεγχος, με αξονική και μαγνητική τομογραφία, έτσι ώστε να εντοπισθεί με ακρίβεια η τοποθεσία του όγκου, καθώς και το μέγεθος αυτού, έτσι ώστε να σχεδιασθεί σωστά η μικροχειρουργική αφαίρεση του όγκου.

Εάν το ακουστικό νευρίνωμα αφαιρεθεί, ενώ είναι ακόμη μικρό σε όγκο, μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως η ακοή και τα υπόλοιπα συμπτώματα να εξαφανισθούν. Ο όγκος, καθώς μεγαλώνει, καθιστά δυσκολότερη την χειρουργική του αφαίρεση, επειδή είναι σφικτά ενωμένος με τα νεύρα της ακοής, της ισορροπίας και των κινήσεων του προσώπου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να επιδεινωθούν τα συμπτώματα του ασθενούς, επειδή αναπόφευκτα θα αφαιρεθούν και τμήματα αυτών των νεύρων. Έτσι, εναλλακτικά έναντι των συμβατικών χειρουργικών τεχνικών, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τεχνικές ακτινοχειρουργικής, με τις οποίες μπορεί να μειωθεί το μέγεθος του όγκου. Η ακτινοχειρουργική, χρησιμοποιεί εστιασμένη ακτινοβολία και εφαρμόζεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σε ασθενείς που εμφανίζουν τον όγκο και στα δύο αυτιά, ή σε ασθενείς στους οποίους ο όγκος έχει αναπτυχθεί στο μόνο υγιές αυτί. alt
Υπάρχουν δύο τύποι ακουστικών νευρινωμάτων: Μονόπλευρα και αμφοτερόπλευρα. Τα μονόπλευρα αφορούν μόνον το ένα αυτί. Αποτελούν το 8% περίπου των όγκων που αναπτύσσονται εντός του κρανίου. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανισθούν σε οποιαδήποτε ηλικία, συνήθως όμως συμβαίνουν μεταξύ των 30 και 60 ετών.

Τα αμφοτερόπλευρα νευρινώματα, τα οποία προσβάλλουν και τα δύο αυτιά, είναι κληρονομικά. Κληρονομούνται από τον ένα γονέα. Ο όγκος αυτός είναι το αποτέλεσμα μιας γονιδιακής διαταραχής, η οποία είναι γνωστή με το όνομα νευροϊνωμάτωσις-2 (ΝF2). Τα άτομα που μεταφέρουν αυτή την γονιδιακή διαταραχή, έχουν πιθανότητα 50%, να μεταβιβάσουν αυτήν στα παιδιά τους. Σε αντίθεση με τα άτομα που εμφανίζουν μονόπλευρο ακουστικό νευρίνωμα, τα άτομα με ΝF2 εμφανίζουν συνήθως συμπτώματα κατά την εφηβική ηλικία ή την νεαρή ενηλικίωση. Επειδή οι ασθενείς με ΝF2, εμφανίζουν συνήθως πολλαπλούς όγκους, η χειρουργική αφαίρεση είναι πιο περίπλοκη απ’ ότι η αφαίρεση ενός μονόπλευρου νευρινώματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να προσδιορισθεί η καλύτερη προσέγγιση.

Οι ασθενείς με ΝF2, εκτός από τα ακουστικά νευρινώματα, μπορεί να αναπτύξουν όγκους και σε άλλα κρανιακά νεύρα που σχετίζονται με την κατάποση, την ομιλία, τις κινήσεις των οφθαλμών και του προσώπου, καθώς και με την αισθητικότητα του προσώπου.Μπορεί επίσης να εμφανίσουν όγκους στην σπονδυλική στήλη, όπως και στις μήνιγγες του εγκεφάλου.

Αμφότεροι οι τύποι του ακουστικού νευρινώματος, εμφανίζονται μετά από τη απώλεια της λειτουργίας ενός γονιδίου στο χρωμόσωμα 22. Αυτό το συγκεκριμένο γονίδιο στο χρωμόσωμα 22, καταστέλλει (σταματάει) την ανάπτυξη των κυττάρων Schwann. Όταν λοιπόν δυσλειτουργεί αυτό το γονίδιο, τα κύτταρα Schwann αναπτύσσονται εκτός ελέγχου. Το γονίδιο αυτό, μπορεί να βοηθήσει και στην καταστολή άλλων τύπων όγκων. Στους ασθενείς ΝF2, κληρονομείται το ελαττωματικό γονίδιο.
 
Το ακουστικό νευρίνωμα, ονομάζεται επίσης αιθουσαίο σβάνωμα.

Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline