Εκτύπωση
Κατηγορία: Τρίτη Ηλικία και Υγεία
Εμφανίσεις: 5651
Κάνουν σεξ οι ηλικιωμένοι; Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α. σε δείγμα 1.300 ανδρών και γυναικών άνω των 60 ετών, διαπίστωσε πως στις ηλικίες 60-69 ετών, το 71% των ανδρών και το 51% των γυναικών είχαν σεξουαλικές επαφές. Όσον αφορά τις ηλικίες 80-89 ετών, τα ποσοστά ήταν 27 και 18 % αντίστοιχα για άνδρες και γυναίκες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι το 74% των ανδρών και το 70% των γυναικών δήλωσαν ότι σε αυτή την ηλικία είναι περισσότερο ικανοποιημένοι συναισθηματικά από την σεξουαλική τους ζωή, συγκριτικά με την ηλικία των 40-49 ετών. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε πως η σεξουαλική ζωή του ηλικιωμένου ατόμου αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ζωής του. Ποιες μεταβολές επέρχονται στη σεξουαλική ζωή των ηλικιωμένων; Μια σειρά φυσιολογικών αλλαγών του σώματος διαφοροποιούν την ανταπόκριση στον σεξουαλικό ερεθισμό. Φυσιολογικές αλλαγές Ανδρών

Για να δημιουργηθεί η στύση, χρειάζονται σεξουαλικά ερεθίσματα μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας. Επίσης, περιορίζεται ή παύει η ανέλιξη των όρχεων κατά την σεξουαλική διέγερση που συμβαίνει σε νεώτερες ηλικίες, ενώ η εκσπερμάτιση καθυστερεί, δύσκολα ελέγχεται και μειώνεται και η ποσότητα του σπέρματος. Όμως, η αδυναμία πρόκλησης ή διατήρησης στύσης ικανής για την ολοκλήρωση της σεξουαλικής επαφής δε θεωρείται φυσιολογική, αλλά αποτελεί δυσλειτουργία: την στυτική δυσλειτουργία. Φυσιολογικές αλλαγές Γυναικών Όσον αφορά στις φυσιολογικές μεταβολές που επέρχονται στην γυναίκα με την αύξηση της ηλικίας, αυτές συμβαίνουν με την εμμηνόπαυση. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται λόγω της μείωσης και αναστολής της παραγωγής των οιστρογόνων, που αποτελούν πολύ σημαντικές ορμόνες. Οι ορμονικές αυτές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ξηρότητας και ατροφίας στον κόλπο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πόνος κατά τις σεξουαλικές επαφές. Όμως, η ικανότητα επίτευξης οργασμού παραμένει, παρότι ο κόλπος χάνει την ελαστικότητά του. Τι σημαίνουν οι μεταβολές που έρχονται με την ηλικία; Καθώς αυξάνεται η ηλικία, οι παραπάνω μεταβολές είναι φυσιολογικές, επέρχονται σταδιακά και δε σταματούν την σεξουαλική δραστηριότητα. Επομένως, μπορεί ένας άντρας να χρειάζεται περισσότερο ερεθισμό και χρόνο για να δημιουργηθεί η στύση, μπορεί να μην πετυχαίνει μεγάλη σκληρότητα και η ποσότητα του σπέρματος να μειώνεται, αλλά όλα αυτά δε σταματούν απαραίτητα και την δυνατότητά του να έχει σεξουαλικές επαφές. Με τον ίδιο τρόπο που κάποιος 65 ετών μάλλον δεν μπορεί να τρέξει όσο γρήγορα έτρεχε όταν ήταν 25 ετών, έτσι και η σεξουαλική λειτουργία του, απλά δεν είναι η ίδια με αυτή που είχε σε κάποια άλλη φάση της ηλικίας του.

Συσχέτιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών με την ηλικία


Πού οφείλεται η αύξηση εμφάνισης των σεξουαλικών δυσλειτουργιών με την πάροδο της ηλικίας;  
Με την αύξηση της ηλικίας επέρχονται στο σώμα αλλαγές, οι οποίες μεταβάλλουν την ανταπόκριση στον σεξουαλικό ερεθισμό. Όμως, αν και οι αλλαγές αυτές δεν σηματοδοτούν την λήξη της σεξουαλικής ζωής, η άγνοια γύρω από αυτές μπορεί να οδηγήσει σε άγχος σχετικά με το σεξ, αποφυγή των σεξουαλικών επαφών και συχνά προσαρμογή στην κατάσταση αυτή της αποφυγής. Επομένως, είναι απαραίτητη η έγκυρη ενημέρωση των ηλικιωμένων για τις αλλαγές που πρόκειται να συμβούν στο σώμα τους και στην σεξουαλική τους ζωή. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την σεξουαλική ζωή των ηλικιωμένων αφορά τις επιπτώσεις των χρόνιων νοσημάτων. Οι χρόνιες παθήσεις έχουν συσχετιστεί με αυξημένα ποσοστά σεξουαλικών δυσλειτουργιών.
Όσον αφορά τους ηλικιωμένους άνδρες, πολλά χρόνια νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η στεφανιαία νόσος, η υπέρταση, καθώς και διάφορα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία αυτών, είναι οι κύριες αιτίες που ευθύνονται για τις οργανικές διαταραχές της στύσης. Όσον αφορά τις ηλικιωμένες γυναίκες, εκτός από τις ορμονικές μεταβολές, οι ίδιες χρόνιες παθήσεις που συνδέονται με σεξουαλικές δυσλειτουργίες στους άνδρες επηρεάζουν και τις γυναίκες Πότε αυξάνονται οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες; Φαίνεται πως η πάροδος των χρόνων σχετίζεται με την αύξηση της εμφάνισης κάποιων προβλημάτων στην σεξουαλική λειτουργία του ατόμου   Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες φαίνεται πως αυξάνονται όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία ενός ατόμου... Στους άνδρες: ●   Η πιθανότητα εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας σχεδόν διπλασιάζεται μετά τα 40 έτη
●   Η σεξουαλική επιθυμία δεν επηρεάζεται από την ηλικία μέχρι τα 60, αλλά μετά την ηλικία αυτή φαίνεται να δημιουργείται μεγάλη και απότομη πτώση
●   Η πιθανότητα εμφάνισης πρόωρης εκσπερμάτισης διπλασιάζεται
●   Η πιθανότητα εμφάνισης καθυστερημένης εκσπερμάτισης σχεδόν τριπλασιάζεται μετά τα 65 έτη Αν και υπάρχουν σημαντικά κενά στις μέχρι σήμερα έρευνες, οι οποίες μελετούν και αναζητούν την σχέση των γυναικείων σεξουαλικών δυσλειτουργιών με την ηλικία, φαίνεται τελικά πως και στις γυναίκες αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισής τους, αλλά όχι όσο αυξάνεται στους άνδρες! ●   Τα ποσοστά εμφάνισης της μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας διπλασιάζονται στην ηλικία 50- 65 και τριπλασιάζονται στην ηλικία 65-77
●   Η διαταραχή διέγερσης, και πιο συγκεκριμένα η μείωση της ύγρανσης στον κόλπο αυξάνεται μετά τα 50 έτη
●   Η διαταραχή οργασμού δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την ηλικία
●   Οι διαταραχές πόνου (δυσπαρεύνια) αυξάνονται με την αύξηση της ηλικίας Πηγή: Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (Ι.Μ.Ο.Π.) Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline