Ο Dr. Νίκος Α. Γρανίτσας M.D, Χειρουργός Ορθοπεδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και η Dr. Δήμητρα Π. Τογαντζή M.D, Χειρουργός Ορθοπεδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ορθοπεδική Ομάδα Greekorthopaedic, εξηγούν στο Υγείαonline.gr, πως μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά τα κότσια των ποδιών (hallux valgus) με αποτέλεσμα άριστο, το οποίο ικανοποιεί εξαιρετικά τον πάσχοντα.
Οι παραμορφώσεις του άκρου ποδός ή hallux valgus ή κότσια επί το λαϊκότερον, είναι ένα παρεξηγημένο χειρουργείο στην Ελλάδα. Πολλοί ιατροί λόγω του ότι το συγκεκριμένο χειρουργείο γίνεται αναίμακτα, έχει εύκολη προσπέλαση και μικρή τομή, το θεωρούν ένα εύκολο χειρουργείο. Οι πάσχοντες που θα χειρουργηθούν δεν το αποφασίζουν γιατί έχουν ακούσει ότι το συγκεκριμένο χειρουργείο συνήθως αποτυγχάνει, έχει έντονο μετεγχειρητικό πόνο και ξαναδημιουργείται η παραμόρφωση. Και δεν έχουν άδικο Αυτά που έχουν ακούσει οφείλονται σε άσχημες χειρουργικές τεχνικές των ιατρών και την έλλειψη πείρας για το συγκεκριμένο χειρουργείο. Η διόρθωση των παραμορφώσεων του άκρου ποδός είναι χειρουργείο που με τη σωστή τεχνική από έμπειρο ιατρό δίδει αποτέλεσμα άριστο, το οποίο ικανοποιεί εξαιρετικά τον πάσχοντα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις συνήθεις απορίες των πασχόντων 1.  Εάν αφαιρεθεί μόνο η εξόστωση (το κόκαλο που προεξέχει) του hallux valgus, οπτικά υπάρχει βελτίωση στο πόδι, ο χειρουργημένος  περπατά γρήγορα αλλά το μεγάλο δάκτυλο θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια να παραμορφώνεται. Ο συγκεκριμένος τρόπος της χειρουργικής αντιμετωπίσεως είναι απλός αλλά και παντελώς άχρηστος. Το σωστό χειρουργείο προϋποθέτει και μετακίνηση της κεφαλής του μεταταρσίου. 2.  Το πόδι για να έχει μια σωστή λειτουργική αποκατάσταση πρέπει να διορθωθούν ταυτόχρονα και οι τυχόν άλλες παραμορφώσεις των δακτύλων ώστε να μην δημιουργείται πόνο από αυτές κατά την βάδιση. 3.  Όσον αφορά τον πόνο που έχει ο πάσχων αμέσως μετά το χειρουργείο που είναι εξαιρετικά έντονος μπορεί να αντιμετωπιστεί με ειδικού τύπου τεχνικές (ring block). Με την χρήση αυτών ο χειρουργημένος δεν αναμένεται να λάβει παραπάνω από 2 αναλγητικά χαπάκια μετά το χειρουργείο. Η μακροχρόνια εμπειρία μας πάνω στα συγκεκριμένα χειρουργεία, μας έχει επιτρέψει να τροποποιήσουμε τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαμε στο Royal United Hospital του Bath όταν εργαζόμασταν μαζί με τον J. Kirkup.
Σήμερα παρόλο που τα χειρουργεία μας είναι πολυπλοκότερα του μέσου όρου και αντιμετωπίζουμε συνολικά την παραμόρφωση του άκρου ποδός, επιτρέπουμε στον χειρουργημένο να περπατήσει από την δεύτερη ημέρα, με το σκεπτικό ότι το πόδι πρέπει να διαμορφωθεί δίχως χειρουργηθείς να σταματήσει να περπατά. Αυτό συνδυάζεται με τις τεχνικές αντιμετωπίσεως του πόνου. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πλάκες, βίδες, σύρματα ή άλλα υλικά σταθεροποίησης. Όλα αυτά τα υλικά επιδρούν αρνητικά κατά την βάδιση. Επίσης δεν χρησιμοποιούμε μπότες ή ειδικά παπούτσια μετεγχειρητικά. Τέλος, είμαστε τελείως αντίθετοι στην αφαίρεση κεφαλών μεταταρσίων γιατί αυτό δημιουργεί σημαντικότατες αναπηρίες και το συγκεκριμένο χειρουργείο το  έχουμε αντικαταστήσει με τεχνικές ευκολότερες οι οποίες επιπλέον δεν αφήνουν αναπηρία. Dr. Δήμητρα Π. Τογαντζή M.D
Dr. Νίκος Α. Γρανίτσας M.D
Χειρουργοί Ορθοπεδικοί
Ορθοπεδική Ομάδα Greekorthopaedic

www.greekorthopaedic.gr
Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline