Ο Αθανάσιος Π. Τσουτσάνης, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτής Διευθυντής Β΄ Ορθοπεδικής Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» εξηγεί στο Υγείαonline.gr, πως αντιμετωπίζονται τα οστεοπωρωτικά κατάγματα άνω και κάτω ακρών.

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από μια μείωση της οστικής μάζας που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής των οστών για ένα άτομο αυτής της ηλικίας και κατ επέκταση αυξημένη προδιάθεση για κάταγμα. Παρόλο της προσπάθειας πρόληψης με προγράμματα άσκησης με τη λήψη καταλλήλων φαρμακευτικών αγωγών εξαιτίας της σταθερής αύξησης των ηλικιωμένων ατόμων (χάρη της προόδου της ιατρικής ) η οστεοπόρωση και ο κίνδυνος καταγμάτων αναμένεται να πάρουν διαστάσεις επιδημίας τα επόμενα χρόνια.

Παγκοσμίως περί τα διακόσια εκατομμύρια άτομα το χρόνο είναι σε κίνδυνο να υποστούν κάποιο οστεοπωρωτικο κάταγμα. Υπολογίζεται ότι από το 2012 το 25% των Ευρωπαίων πολιτών θα είναι άνω των 65 ετών και ότι το 40% των γυναικών και το 14% των ανδρών άνω των 50 ετών θα υποστεί κάποιο οστεοπωρωτικο κάταγμα.

Η δυσκολία στην αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων έγκειται στο ότι η διαδικασία για την πόρωση (κόλλημα) παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο σε σχέση με το φυσιολογικό οστό.

Το μεγαλύτερο τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ορθοπαιδικος χειρούργος είναι η δυσκολία στο να εξασφαλιστεί ασφαλής σταθεροποίηση των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της σωστής θέσης του σπασμένου οστού μέχρι να επέλθει η πώρωση του γιατί αυτό εύκολα κατανοητό γιατί το ορθοπορωτικό κάλλαιο είναι περισσότερο πορώδες.

Οι επιπτώσεις αυτών των οστεοπωρωτικών καταγμάτων εκτός από κοινωνικές είναι και οικονομικές αξίζει να σημειωθεί ότι το 2006 στις ΗΠΑ ξοδεύτηκαν περί τα είκοσι δισεκατομμύρια δολάρια μονό για την αντιμετώπιση των οστοπωρωτικών καταγμάτων του ισχίου.

Όλα αυτά οδήγησαν και συνεχίζουν να οδηγούν σε έρευνες με σκοπό δημιουργία υλικών αλλά και χειρουργικών τεχνικών που να δίνουν όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται υλικά όπως οι καινούργιες αυτοκλειδουμενες πλάκες, ενδομυϊκοί ήλοι, υλικά επαύξησης της στήριξης, τενεκές ημιολικής η ολικής αρθροπλαστικής.

Τα πιο συχνά οστεοπορωτικα κατάγματα των άνω ακρών είναι αυτά της περιοχής του καρπού και του ώμου. Και στις δυο περιπτώσεις όταν πρόκειται για απλά κατάγματα η αντιμετώπιση τους γίνεται συντηρητικά.

Στις περιπτώσεις όμως συνθέτων καταγμάτων όπως αυτά με μεγάλη συντριβή, βράχυνση και μεγάλη παρεκτόπιση η θεραπεία τους είναι χειρουργική καθότι η συντηρητική αντιμετώπιση δίνει πολύ κακά αποτελέσματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται χρήση των νέων αυτοκλειδούμενων πλακών ή τεχνικές ελαχίστης επεμβατικότητος με τη χρήση εξωτερικής οστεοσύνθεσης ή ειδικών ενδομυελικών ήλων αναλόγως της περίπτωσης.

Τα πιο συχνά οστεοπορωτικά κατάγματα των κάτω άκρων είναι αυτά του ισχίου με μια σταθερή αύξηση της συχνότητας τους και αποτελούν την πιο σημαντική κοινωνική αλλά και οικονομική επίπτωση της οστεοπόρωσης. Παρουσιάζουν μια υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα και από αυτά το 60% είναι υποκεφαλικά δηλαδή μέσα στην άρθρωση και το 40% εξωθυλακικά τα λεγόμενα διατροχαντήρια. Αυτά τα κατάγματα αντιμετωπίζονται μονό χειρουργικά σημαντικό δε είναι να μην υπάρχει καθυστέρηση και ο σκοπός του χειρουργείου η όσο το δυνατό γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς. Παρόλο που απέχουν πολύ λίγο μεταξύ τους η χειρουργική τεχνική αντιμετώπισης τους είναι τελείως διαφορετική.

Στα διατροχαντήρια κατάγματα γίνεται γίνεται χειρισμός ανάταξης και κατόπιν σταθεροποίηση τους με ειδικές ολισθαίνουσες πλάκες η τεχνική ελαχίστης επεμβατικότητος με χρήση ειδικών ενδομυελικών ήλων αναλόγως της περίπτωσης.

Στα υποκεφαλικά κατάγματα στη πλειονότητα των περιπτώσεων αφαιρείται η σπασμένη κεφαλή του μηριαίου (κάτι που δεν συμβαίνει σε περιπτώσεις νεαρότερων ατόμων) καθότι η προσπάθεια διατήρηση της με τεχνική εσωτερικής οστεογένεσης στα ηλικιωμένα άτομα έχει πολύ υψηλή ποσοστά αποτυχίας. Οι χειρουργικές τεχνικές είναι η ημιολική αρθροπλαστική που γίνεται και συχνότερα όπου αντικαθίσταται μονό η σπασμένη κεφαλή η η ολική αρθροπλαστική βάζοντας πρόθεση και από τη πλευρά της κοτύλης (κούπα).Kαι οι δυο προαναφερθείσες τεχνικές μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τεχνική ελαχίστης επεμβατικότητας όπως η τεχνική AMIS.

Σημαντική πρόοδος έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια με σκοπό τη διαχείριση των δυσκολιών στην αντιμετώπιση των ολοένα και αυξανόμενων οστεοποροτικών καταγμάτων με τη δημιουργία καλύτερων και ανθεκτικότερων υλικών οστεοσύνθεσης, υλικών επαύξησης της στηρικτικής ικανότητας τους, και με τη εφαρμογή τεχνικών ελαχίστης επεμβατικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της νοσηρότητας αλλά και θνησιμότητας που χαρακτηρίζει αυτά τα κατάγματα.

Αθανάσιος Π. Τσουτσάνης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναπληρωτής Διευθυντής Β΄ Ορθοπαιδικής Νοσοκομείου ¨Ερρίκος Ντυνάν¨

www.arthrosi.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline