Ο Αθανάσιος Π. Τσουτσάνης, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρωτής Διευθυντής Β΄ Ορθοπεδικής Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» εξηγεί στο Υγείαonline.gr, τι είναι οι χόνδρινες βλάβες του γόνατος και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν. Οι χόνδρινες βλάβες του γόνατος αποτελούν μια πρόκληση για τον ορθοπεδικό χειρουργό και ένα δυσεπίλυτο θεραπευτικό πρόβλημα για τους ασθενείς. O χονδρός, (ιστός που καλύπτει την επιφάνεια των οστών στην άρθρωση του γόνατος), σε περίπτωση που υποστεί κάποια βλάβη αφήνοντας ακάλυπτο το υποκείμενο οστό, έχει πολύ μικρό δυναμικό επούλωσης. Παρ’ ότι ο ιστός, ο χόνδρος δεν  δέχεται αιμάτωση αλλά “τρέφεται” από το αρθρικό υγρό, τα κύτταρα του δεν μπορούν να μεταναστεύσουν από γύρω υγιείς περιοχές και έχουν πολύ μικρή ικανότητα πολλαπλασιασμού. Οι χόνδρινες βλάβες αυτές αφορούν συνήθως νεαρά άτομα με αθλητικές δραστηριότητες και ενδέχεται να οφείλονται σε ένα συγκεκριμένο ή/και επαναλαμβανόμενο τραυματισμό ή σε οστοχονδρίτιδα - παθολογική κατάσταση νέκρωσης μιας εντοπισμένης περιοχής του οστού. Πολλές φόρες αποτελούν ένα τυχαίο εύρημα αρθροσκόπησης για κάποιο άλλο λόγο όπως η αποκατάσταση ρήξεως του μηνίσκου ή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αρχική βλάβη για την οποία γίνεται η αρθροσκόπηση αποκαθιστάται και γίνεται δευτερεύουσα ανάλογα με την σπουδαιότητα της χόνδρινης βλάβης. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο στο γόνατο κάθε φορά που ο ασθενής το πιέζει λίγο, εμπλοκές και συλλογή υγρού. Χαρακτηρίζονται “ύπουλες” βλάβες  διότι συνοδεύονται και καλύπτονται από άλλες κακώσεις με αποτέλεσμα να μην φαίνονται στην μαγνητική τομογραφία και η διάγνωση τους να γίνεται καθυστερημένα. Η βαρύτητα τους εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης και εάν αφόρα περιοχή του γόνατος η οποία να δέχεται πολλά φορτία. Οι χόνδρινες βλάβες προκαλούν πρώιμη οστεοαρθρίτιδα σε γόνατα νέων ατόμων και τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τεχνικές με σκοπό την θεραπεία τους, ενώ μέχρι πρότινος θεωρούντο μη θεραπεύσιμες. Σε περιπτώσεις μικρών βλαβών η πιο απλή και ενδεδειγμένη μέθοδος είναι αυτή των μικροτρυπανισμών (microfractures) που γίνεται με αρθροσκοπική τεχνική. Με την τεχνική αυτή  δημιουργείται ιστός ο όποιος μοιάζει πολύ με τον με υαλογενή χόνδρο και τα αποτελέσματά της είναι πολύ καλά. Σε περιπτώσεις μεγάλων βλαβών μια τεχνική που δίνει πολύ καλά αποτελέσματα είναι η τεχνική ACI (autologous chondrocyte implantation) κατά την οποία πραγματοποιείται μεταμόσχευση χονδροκυττάρων - προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή αφού πρώτα καλλιεργηθούν και πολλαπλασιασθούν στο εργαστήριο. Τα μειονεκτήματά της έγκειται στην ολοκλήρωση της σε δυο στάδια. Το τελευταίο διάστημα μεγάλες ελπίδες έχει δώσει η δημιουργία βιολογικών υλικών όπως η μεμβράνη υαλουρονικού, ή κολλαγόνου, το υλικό marioregen σε συνδυασμό με μεσεγχυματικά κύτταρα ή χονδροκυττάρα. Οι μεμβράνες αυτές τοποθετούνται στο σημείο της βλάβης με σκοπό την κάλυψη του κενού και εμποτίζονται με πολλαπλασιασμένα χονδροκύτταρα ή μεσεγχυματικά κύτταρα. Διεγείροντας τες με ειδικές ουσίες (αυξητικούς παράγοντες), μετατρέπονται σε χονδροκύτταρα όπου επάνω στην επιφάνεια τους παράγουν φυσιολογικό χόνδρο. Η λήψη αυτών των μεσεγχυματικών αυτών κύτταρων είναι απλή και εύκολη διότι βρίσκονται στο μυελό των οστών. Για την επιτυχή έκβαση, οποιαδήποτε προσπάθεια επιδιόρθωσης χόνδρινης βλάβης θα πρέπει να συνδυάζεται με τη ταυτόχρονη επιδιόρθωση και των άλλων βλαβών που συνήθως υπάρχουν όπως π.χ. μηνίσκων, ρήξη χιαστόu ή διαταραχές του άξονα φόρτισης του γόνατος. Με τη σημερινή πρόοδο σε ερευνητικό και επεμβατικό επίπεδο (βελτίωση αρθροσκοπικών και χειρουργικών τεχνικών)  είναι πλέον δυνατή η θεραπεία των χόνδρινων βλαβών - για τις οποίες μέχρι πρότινος δεν υπήρχε  αξιόπιστη λύση και οι νέοι συνήθως ασθενής οδηγούνται σε πρώιμη οστεοαρθρίτιδα. Αθανάσιος Π. Τσουτσάνης
Ορθοπεδικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναπληρωτής Διευθυντής Β΄ Ορθοπεδικής Νοσοκομείου ¨Ερρίκος Ντυνάν¨

www.arthrosi.gr
Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline