Ο Γεώργιος Κόλλιας MD, MSC, FEBOT, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, εξηγεί στο Υγείαonline.gr, πως μπορεί να επιτευχτεί σεξουαλική δραστηριότητα στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχίου.
    
    
Η επιστροφή σε μία φυσιολογική και ασφαλή σεξουαλική δραστηριότητα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική του ισχίου τους.
        
Ιδιαίτερα σήμερα, που η εξέλιξη της ολικής αρθροπλαστικής επιτρέπει την ασφαλή εφαρμογή της μεθόδου σε ολοένα μικρότερες ηλικίες ασθενών με οστεοαρθρίτιδα σε σχέση με το παρελθόν, το ενδιαφέρον των ασθενών αυτών για την ανάκτηση της χαμένης ερωτικής τους δραστηριότητας είναι περισσότερο έντονο από ποτέ.
        
Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μια εκφυλιστική πάθηση του ισχίου και οφείλεται στην καταστροφή του αρθρικού χόνδρου της κοτύλης και της κεφαλής του μηριαίου οστού. Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας λεπτός και ελαστικός ιστός που περιβάλλει τις αρθρικές επιφάνειες των οστών, ελαχιστοποιώντας τη μεταξύ τους τριβή, και επιτρέποντας, μια ανώδυνη και ελεύθερη κίνηση στην άρθρωση. Η εκφύλιση και η φθορά του αρθρικού χόνδρου προκαλεί τη σταδιακή καταστροφή της άρθρωσης και την εγκατάσταση οστεοαρθρίτιδας.
        
Γενικά, η συχνότητα της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου αυξάνει με την ηλικία των ασθενών και αφορά και τα δύο φύλα. Η πρωτοπαθής οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή η αρθρίτιδα προϊόντος του χρόνου, εμφανίζεται σε ασθενής άνω των 60 ετών. Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις δευτεροπαθούς οστεοαρθρίτιδας, η οποία μπορεί να προσβάλει πολύ νεότερους ασθενείς.
        
Στη κατηγορία αυτή υπάγονται ασθενείς με:
        
•      Ρευματοειδή αρθρίτιδα
        
•      Μετατραυματική αρθρίτιδα εξαιτίας παλιότερου τραυματισμού ή κατάγματος
        
•      Δυσπλασία του ισχίου
          
•      Σηπτική αρθρίτιδα
        
Η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου προκαλεί πόνο, δυσκαψία και αίσθημα τριβής κατά τις κινήσεις της άρθρωσης. Οι ασθενείς δυσκολεύονται να περπατήσουν άνετα, αποφεύγουν να φορτίσουν ή να στρέψουν το πάσχον ισχίο τους και περιορίζουν σημαντικά τις δραστηριότητές τους εξαιτίας του πόνου. Η πάθηση μειώνει σημαντικά το επίπεδο λειτουργικότητας των ασθενών και τους αναγκάζει να περιορίσουν ή και να διακόψουν συνήθεις καθημερινές τους δραστηριότητες.
        

    
Στα πλαίσια αυτά, υπάγεται και η αρνητική επίδραση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου στην ερωτική ζωή των ασθενών. Τόσο οι ασθενείς με πρωτοπαθή, όσο και οι ασθενείς με δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα - οι οποίοι είναι κατά βάση και νεότεροι - αποφεύγουν τις συνευρέσεις με τους συντρόφους τους εξαιτίας του επώδυνου ισχίου τους.
        
Η ταύτιση της ερωτικής πράξης με το επώδυνο αίσθημα της οστεοαρθρίτιδας προκαλεί στη συνέχεια μείωση της ερωτικής διάθεσης (libido) με επιπλέον αρνητική επίδραση στην ήδη προβληματική ερωτική τους δραστηριότητα. Το φαινόμενο αυτό πλήττει και τα δύο φύλα, ιδιαίτερα όμως, τις γυναίκες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής διατηρούν τα ισχία σε κάμψη και απαγωγή.
        
Η ορθοπαιδική κοινότητα πλέον, έχει σπάσει τα κοινωνικά ταμπού και έχει αναγνωρίσει το επίπεδο της σεξουαλικής δραστηριότητας ως ένα βασικό παράγοντα που καθορίζει την ποιότητα ζωής των ασθενών. Μάλιστα, το κριτήριο αυτό αποτελεί ισοδύναμο με άλλες καθημερινές δραστηριότητες (πχ οδήγηση, εργασία) και συνυπολογίζεται στην κλινική αξιολόγηση των ασθενών τόσο προεγχειρητικά, όσο και μετεγχειρητικά.
        
Όσο και αν ακούγεται οξύμωρο, η βελτίωση της προβληματικής σεξουαλικής δραστηριότητας των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα ισχίου, επιτυγχάνεται έμμεσα με την ολική αρθροπλαστική.
        
Η ολική αρθροπλαστική ισχίου αποτελεί τη χειρουργική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας και συνίσταται στην αντικατάσταση του κατεστραμμένου αρθρικού χόνδρου της κοτύλης και της κεφαλής του μηριαίου από αντίστοιχες μεταλλικές προθέσεις (εμφυτεύματα). Οι προθέσεις αυτές προσομοιάζουν την ανατομία και τη λειτουργία της άρθρωσης του ισχίου, απαλλάσουν τον ασθενή από τον πόνο και τη δυσκαμψία της αρθρίτιδας και του προσφέρουν μια άριστη ποιότητα ζωής.
        
Τα πλεονεκτήματα της αρθροπλαστικής είναι ακόμα πιο εμφανή στους νεότερους σχετικά ασθενείς, οι οποίοι επανακτούν άμεσα το χαμένο λειτουργικό τους επίπεδο και ήδη, από τις πρώτες εβδομάδες μετά το χειρουργείο, εκφράζουν ένα έντονο ενδιαφέρον για ενεργό ερωτική ζωή. Συγκεκριμένα, από τις πρώτες συνεδρίες μετεγχειρητικής παρακολούθησης, οι ασθενείς με ολική αρθροπλαστική ισχίου διατυπώνουν απορίες και ερωτήματα σχετικά με το αν δύνανται να έχουν ενεργό σεξουαλική δραστηριότητα, σε ποιό χρόνο και με ποιόν τρόπο, ώστε να μη βλάψουν το πρόσφατα χειρουργημένο ισχίο τους.
        
Ο ορθοπαιδικός χειρουργός οφείλει να ενισχύει τη διάθεση των ασθενών του να εκφράζουν τις σκέψεις τους σχετικά με αυτό το ζήτημα και να δίνει τις αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες.
        
Αν και οι οδηγίες αυτές είναι εντελώς εξατομικευμένες για κάθε ασθενή, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης (φύλο, ηλικία, σωματότυπος, είδος χειρουργικής τεχνικής, είδος προθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν), σε γενικές γραμμές, οι συμβουλές μας εστιάζονται στα εξής στοιχεία:
        
Συμμετοχή: Η συμμετοχή στη σεξουαλική δραστηριότητα επιτρέπεται, εφόσον οι ασθενείς έχουν φθάσει σε ένα καλό λειτουργικό επίπεδο (πλήρης φόρτιση χειρουργημένου ισχίου χωρίς βοηθήματα, πλήρες και ασφαλές εύρος κίνησης, καλή μυϊκή ισχύς, συμμετοχή σε καθημερινές δραστηριότητες). Η επιθυμία για ενεργό ερωτική ζωή αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που μαρτυρά ένα άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα.
        
Χρόνος: Ο χρόνος επιστροφής στην ενεργό σεξουαλική δραστηριότητα δεν είναι σταθερός για κάθε ασθενή. Συστήνεται ένα διάστημα 4-6 εβδομάδων μετεγχειρητικά, προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή επούλωση του χειρουργικού τραύματος (τομή και υποκείμενοι ιστοί) και να σταθεροποιηθούν οι προθέσεις εντός των οστών.
        
Τρόπος: Η στάση του χειρουργημένων ασθενών είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές (εξάρθρημα ισχίου, περιπροθετικό κάταγμα, χαλάρωση προθέσεων). Συστήνεται αποφυγή της υπερβολικής κάμψης, προσαγωγής και έσω στροφής. Ιδιαίτερα στις γυναίκες, τα ισχία πρέπει να είναι μέτρια λυγισμένα, τα γόνατα στραμμένα προς τα έξω και οι πτέρνες προς τα έσω. Ιδιαίτερα τις πρώτες φορές μετεγχειρητικά, προτείνεται η χρήση μαξιλαριών εκατέρωθεν των δύο ισχίων, ώστε να αποφευχθούν απότομοι και υπερβολικοί χειρισμοί.
        
Σύντροφος: Συμβουλές και οδηγίες πρέπει να δίνονται και στους συντρόφους των χειρουργημένων ασθενών, σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται κατά την ερωτική συνεύρεση. Κάθε ζευγάρι πρέπει να προσαρμόζει την ερωτική πράξη στα νέα δεδομένα και σταδιακά να αυξάνει την δραστηριότητά του, στα πλαίσια πάντα που ορίζει ο θεράπων ορθοπαιδικός και ο υπεύθυνος φυσικοθεραπευτής.
        
Πλέον, ο σύγχρονος ορθοπαιδικός χειρουργός οφείλει να διαμορφώνει μια ολιστική αντιμετώπιση στα συνήθη ορθοπαιδικά προβλήματα των ασθενών του και να αναγνωρίζει το ψυχολογικό και  το κοινωνικό τους αντίκτυπο.
        
Στα πλαίσια αυτά, υπάγεται και η ταυτόχρονη βελτίωση της σεξουαλικής δραστηριότητας, όσων ασθενών υποβλήθηκαν σε επιτυχημένη ολική αρθροπλαστική ισχίου για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας που τους ταλαιπωρούσε.
   
Κόλλιας Γεώργιος MD, MSC, FEBOT
Ορθοπαιδικός Χειρουργός

www.orthopaidikos4u.gr      
    
Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline