Η Μαρινέλλα Τσουκαλά M.A., CCC-SLP, Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας, Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου "Λέγειν", αναφέρει στο Υγείαonline.gr, ποιες είναι οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν στην γραφή και στην επικοινωνία τα παιδιά που πηγαίνουν στην E’ τάξη Δημοτικού.

Έως το τέλος της πέμπτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω: Ακουστική Ικανότητα ●   Να ακούν και να εξάγουν συμπεράσματα σε μαθησιακές δραστηριότητες.

Δεξιότητες Λόγου
●   Να διατηρούν επαφή με τα μάτια, να χρησιμοποιούν χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου και τον κατάλληλο τόνο της φωνής κατά τη διάρκεια ομαδικών παρουσιάσεων. ●   Να συμμετέχουν σε συζητήσεις της τάξης επάνω σε διάφορα ζητήματα. ●   Να κάνουν αναφορές σχετικά με πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί σε δραστηριότητες ομάδες. Αναγνωστική Ικανότητα ●   Να διαβάζουν με ευχέρεια βιβλία του επιπέδου της τάξης τους. ●   Να μαθαίνουν τα νοήματα άγνωστων λέξεων μέσα από τη γνώση των ριζών των λέξεων, των προθεμάτων και των καταλήξεων. ●   Να θέτουν προτεραιότητα σύμφωνα με το σκοπό της ανάγνωσης. ●   Να διαβάζουν μια ποικιλία λογοτεχνικών μορφών. ●   Να περιγράφουν την ανάπτυξη των χαρακτήρων και της πλοκής. ●   Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της ποίησης. ●   Να αναλύουν τη γλώσσα και τον τρόπο γραφής του συγγραφέα. ●   Να χρησιμοποιούν υλικό αναφοράς για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους.

Ικανότητα Γραφής
●   Να γράφουν για μια ποικιλία σκοπών. ●   Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το λεξιλόγιο. ●   Να χρησιμοποιούν διάφορες δομές προτάσεις. ●   Να αναθεωρούν τον τρόπο γραφής τους για να πετύχουν μεγαλύτερη σαφήνεια. ●   Να επεξεργάζονται τελικά προσχέδια. Το άρθρο υγείας "Παιδί: Ικανότητες και Δεξιότητες στην E’ Δημοτικού", ανήκει σε μέρος κειμένου. Παράλληλα με αυτό, ακολουθούν και οι άλλες ηλικίες-τάξεις με τις ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών.

Μαρινέλλα Τσουκαλά, M.A., CCC-SLP
Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας
Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου "Λέγειν"Α.Ε.
Μέλος του American Speech-Language - Hearing Association (ASHA)

www.legein.gr


Διαβάστε ακόμα 10 χρήσιμα συσχετιζόμενα άρθρα της κυρίας Μαρινέλλας Τσουκαλά
, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού σας: •   Η άνθιση της τηλεπρακτικής

•   Παιδί: Ικανότητες και Δεξιότητες στο Νηπιαγωγείο •   Παιδί: Ικανότητες και Δεξιότητες στην Α’ Δημοτικού •   Παιδί: Ικανότητες και Δεξιότητες στη Β’ Δημοτικού •   Παιδί: Ικανότητες και Δεξιότητες στη Γ’ Δημοτικού •   Παιδί: Ικανότητες και Δεξιότητες στη Δ’ Δημοτικού

•   Τεστ προετοιμασίας για ανάγνωση και γραφή •   Τεστ για την εξέλιξη λόγου στο παιδί σας •   Το παιδί μου παρουσιάζει προβλήματα άρθρωσης •   Τεστ μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας

© Adapted, with permission, from the English version published and copyrighted by the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), 10801Rockville Pike, Rockville, MD 20852, U.S.A. www.asha.org © Απαγορεύεται η ολική ή η μερική αναπαραγωγή του κειμένου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συγγραφέα.
Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline