• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Συχνά Συμπτώματα

Εισαγωγή
Αναρρόφηση είναι η ‘ανάποδη’ κίνηση του γαστρικού οξέως προς τον οισοφάγο και καμιά φορά στο στόμα. Ο πόνος από την αναρρόφηση λέγεται καύσος, Χρόνια αναρρόφηση που επαναλαμβάνεται ή επιμένει μπορεί να προκαλείται από γαστρο-οισοφαγική νόσο αναρρόφησης (GERD).
Η ίδια η αναρρόφηση μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες ενοχλήσεις όπως μεταλλική ή όξινη γεύση στο στόμα και πραγματική βλάβη στον οισοφάγο.

Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online

Συμπτώματα αναρρόφησης
•    Καύσος
•    Πόνος στο στήθος
•    Εμετός οξέως
•    Αναρρόφηση

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online