• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Συχνά Συμπτώματα

Εισαγωγή
Ο πόνος στο στήθος είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό σύμπτωμα επειδή μπορεί να είναι ένδειξη άμεσης καρδιακής προσβολής αλλά μπορεί να έχει και λιγότερο σοβαρά αίτια όπως καύσο, αναρρόφηση, GERD, κλπ. Λόγω του κινδύνου καρδιακής προσβολής ζητήστε αμέσως επείγουσα επαγγελματική ιατρική φροντίδα για κάθε τύπου πόνου ή σφιξίματος στο στήθος. Είναι λυπηρά πολύ συνηθισμένο να θεωρούν λάθος οι άνθρωποι τον πόνο στο στήθος σαν κάτι πιο ήπιο (π.χ. καύσο, στηθάγχη) όταν στην πραγματικότητα προέρχεται από καρδιακή προσβολή. Είναι επίσης πιθανό να έχετε πάθει καρδιακή προσβολή χωρίς πόνο στο στήθος.
Μια ακόμα συνηθισμένη αιτία αιφνίδιου πόνου στο στήθος είναι η κρίση πανικού (κρίση ανησυχίας) οπότε είναι συνηθισμένο να τρέχουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο πιστεύοντας ότι έχουν καρδιακή προσβολή. Ωστόσο είναι πάντα σημαντικό να αποκλείεται η καρδιακή προσβολή σαν αιτία πόνου στο στήθος ή άλλων συμπτωμάτων του στήθους, γι’ αυτό να ζητάτε αμέσως επαγγελματική ιατρική βοήθεια.

Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online

Αιτίες πόνου στο στήθος:
Οι παρακάτω ιατρικές καταστάσεις είναι μερικές από τις πιθανές αιτίες πόνου στο στήθος. Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλες αιτίες γι’ αυτό ρωτήστε το γιατρό σας για τα συμπτώματά σας.
•    Μερικές πιθανές αιτίες αιφνίδιου πόνου στο στήθος είναι:
o    Καρδιακή προσβολή
o    Στηθάγχη – το πρώτο επεισόδιο μπορεί να ταξινομηθεί σαν ‘αιφνίδιος πόνος στο στήθος’ 
o    Κρίση ανησυχίας
o    Κρίση πανικού
o    Οισοφαγίτιδα
o    Πνευμοθώρακας
o    Έλκος στομάχου
o    Ερεθισμός νεύρου στήθους (βλέπε συμπτώματα στήθους)
o    Πνευμονική εμβολή
o    Διαχωριστικό αορτικό ανεύρυσμα
o    Περικαρδίτιδα
o    Παγκρεατίτιδα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online