• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Συχνά Συμπτώματα

Εισαγωγή
Τα σαν αρθρίτιδα συμπτώματα αναφέρονται συνήθως σε πόνο αρθρώσεων, ερύθημα αρθρώσεων, φλεγμονή αρθρώσεων, οίδημα αρθρώσεων και άλλα συμπτώματα αρθρώσεων. Στα αίτια προφανώς περιλαμβάνεται η αρθρίτιδα (συμπεριλαμβανόμενων όλων των τύπων αρθρίτιδας όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η οστεοαρθρίτιδα, ή λιγότεροι συνηθισμένους τύπους αρθρίτιδας). Διάφορα συμπτώματα αρθρώσεων μπορεί να προέλθουν από άλλες καταστάσεις. Λεπτομερέστερη ανάλυση συγκεκριμένων αιτίων μπορεί να βρεθούν με έρευνα στις αιτίες πόνου άρθρωσης ή στις αιτίες συγκεκριμένων τύπων πόνων αρθρώσεων (π.χ. πόνος γόνατος, πόνος καρπού, πόνος αρθρώσεων δακτύλων κλπ.) Λόγω πιθανότητας βαριών αιτιωδών καταστάσεων αυτά τα συμπτώματα απαιτούν έγκαιρη επαγγελματική ιατρική διάγνωση.

Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online

Αιτίες συμπτωμάτων σαν της αρθρίτιδας
•    Προσβολή από Acanthocheilonema – οίδημα αρθρώσεων
•    Καρκίνωμα κυψελοειδούς κυττάρου- πόνος αρθρώσεων
•    Ακροδυσόστωση- αρθρίτιδα
•    Ακρομεγαλία- αρθρίτιδα
•    Ακρομεσομελική δυσπλασία τύπου Brahimi-Batcha – περιορισμένη κινητικότητα αρθρώσεων

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγείαonline