• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Παιδικά Συμπτώματα
Εισαγωγή Αυτισμός: Ο αυτισμός δεν είναι αρρώστια αλλά διαταραχή ανάπτυξης της λειτουργίας του εγκεφάλου. Τα άτομα με κλασικό αυτισμό παρουσιάζουν τρεις τύπους συμπτωμάτων: διαταραχή κοινωνικής αλληλεπίδρασης, προβλήματα με την προφορική και την μη προφορική επικοινωνία και ασυνήθιστες ή έντονα περιορισμένες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Αυτισμός: Παιδική διανοητική κατάσταση με κοινωνικές και επικοινωνιακές δυσκολίες. Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online Συμπτώματα Αυτισμού •    Διαταραχή κοινωνικής αλληλεπίδρασης
o    Δεν αντιδρά στο όνομα
o    Δεν κοιτά ανθρώπους
o    Δεν χαμογελά - σημειώστε ότι φυσιολογικά νεογέννητα δεν χαμογελούν για πολλές εβδομάδες
o    Αποφυγή επαφής με το μάτι Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online