• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Παιδικά Συμπτώματα
Εισαγωγή Η Διαταραχή Έλλειψης Προσοχής Υπερδραστηριότητας (ADHD), που επίσης λεγόταν πριν Διαταραχή Έλλειψης Προσοχής (ADD), είναι μια διαταραχή συμπεριφοράς που μπορεί να εκδηλωθεί σαν υπερδραστηριότητα. Δυσκολία συγκέντρωσης, έλλειψη προσοχής ή συνδυασμός. Υπάρχει γνωστή διχογνωμία για τη συχνότητα χρήσης του φαρμάκου Ritalin για την θεραπεία διαταραχών συμπεριφοράς όπως η ADHD και η υπερδραστηριότητα. Υπάρχει μεγάλη τάση να διαγιγνώσκουν οι γιατροί ότι ένα παιδί έχει ADHD, όταν στην πραγματικότητα μπορεί να πρόκειται για άλλα προβλήματα συμπεριφοράς ή ακόμα και αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το παιδί πέρα από την φυσιολογική συμπεριφορά του παιδιού ή του εφήβου. Επειδή η ADHD είναι διαταραχή συμπεριφοράς, είναι από τη φύση της δύσκολη η διάγνωσή της. Μέρος του προβλήματος είναι το γεγονός ότι γονείς και δάσκαλοι πιέζουν για το συγκεκριμένο φάρμακο ακόμα πριν γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια ιατρικής διάγνωσης. Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online Συμπτώματα Διαταραχής Έλλειψης Προσοχής Υπερδραστηριότητας •    Έλλειψη προσοχής
o    Μικρό εύρος προσοχής
o    Εύκολη απόσπαση προσοχής
o    Αδυναμία να ακούει οδηγίες
o    Βαριέται πολύ εύκολα Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online