• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Παιδικά Συμπτώματα
Πότε πρέπει να ανησυχούμε για τον λόγο και την ομιλία του παιδιού; • Εάν το παιδί είναι 1 έτους και δεν λεει επαναλαμβανόμενες συλλαβές (μα-μά... μπα-μπά...) • Εάν είναι 16 μηνών και δεν λεει καμία λέξη με νόημα • Εάν είναι 2½ χρ. και λεει λιγότερες από 6 λέξεις. • Εάν είναι 2½ χρ. και δεν σχηματίζει μικρές φράσεις δύο λέξεων (μαμά νάνι,... μπαμπά ατα). • Εάν είναι 3 χρ. και χρησιμοποιεί πολύ λίγες φράσεις. • Εάν είναι 3 χρ. και η ομιλίας του δεν είναι κατανοητή από τους γονείς του. • Εάν είναι 3½ χρ. και η ομιλία του δεν είναι κατανοητή από ξένους έστω και αν οι γονείς καταλαβαίνουν τι θέλει να πει. • Εάν είναι 4 χρ. και έχει δυσκολία να προφέρει σωστά όλους τους ήχους των συμφώνών (όλα τα σύμφωνα). • Εάν ο ρυθμός της ομιλίας του είναι διακεκομμένος (κεκεδίζει). • Εάν έχει ιδιαίτερα βραχνή φωνή. Στη περίπτωση που το παιδί σας παρουσιάζει κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, απευθυνθείτε άμεσα σε ειδικό Παθολόγο Λόγου και Ομιλίας.