• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Ανδρικά Συμπτώματα
Εισαγωγή Νεφροπάθεια είναι ο περιορισμός της λειτουργίας των νεφρών από διάφορες αιτίες Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online Συμπτώματα νεφροπάθειας •    Μικρολευκωματουρία
•    Πρωτεϊνουρία Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online