• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Ανδρικά Συμπτώματα
Εισαγωγή
Κάθε πάθηση που προσβάλει το μάτι. Οι καταστάσεις του ματιού μπορεί να προσβάλουν τα βλέφαρα, τις βλεφαρίδες, την ίριδα, την κόρη, τον φακό και τον σκληρό χιτώνα. Υπάρχουν επίσης νεύρα, μύες και αιμοφόρα αγγεία που μπορεί να προσβληθούν. Μερικές καταστάσεις που μπορεί να προσβάλουν το μάτι είναι ο αστιγματισμός, το γλαύκωμα και η αμφιβληστροπάθεια. Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online Συμπτώματα Καταστάσεων Ματιού
•    Απώλεια όρασης
•    Αλλαγή κινήσεων ματιού
•    Πόνος ματιού
•    Απώλεια οπτικού πεδίου
•    Εξογκωμένα μάτια
•    Διπλή όραση
•    Πονοκέφαλοι Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online