• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Ανδρικά Συμπτώματα
Συμπτώματα
Ο καρκίνος ορθού-κόλου αναφέρεται σε καρκίνο του κόλου (παχέως εντέρου) ή του ορθού ανάλογα με την περιοχή που προσβάλλεται. Είναι περίπτωση υποβαθμισμένης διάγνωσης επειδή δεν έχει πρώιμα συμπτώματα. Όμως ακόμα και αν υπάρξουν συμπτώματα, τόσο τα συμπτώματα όσο και τα διαγνωστικά τεστ που απαιτούνται, προκαλούν αμηχανία, με αποτέλεσμα καθυστερημένη διάγνωση. Όμως η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτική επειδή ο καρκίνος παχέως εντέρου είναι κύρια αιτία θανάτου. Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online Συμπτώματα Καρκίνου Παχέως Εντέρου
•    Μη ύπαρξη πρώιμων συμπτωμάτων
•    Αλλαγή στη συνήθεια κενώσεων
•    Διάρροια
•    Δυσκοιλιότητα
•    Αίσθημα μη πλήρους κένωσης
•    Αίμα στα κόπρανα
•    Πιο στενά κόπρανα
•    Γαστρεντερική αιμορραγία
•    Κοιλιακή κακουχία
•    Αέρια
•    Τυμπανισμός
•    Κοιλιακή πληρότητα
•    Κοιλιακές κράμπες
•    Απώλεια βάρους
•    Ακραία κόπωση
•    Εμετός
•    Αναιμία Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online