• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Γυναικεία Συμπτώματα
Εισαγωγή
Η οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια που προσβάλλει συνήθως τους ηλικιωμένους και τους γέρους στους οποίους τα οστά λεπταίνουν και αδυνατίζουν από την έλλειψη ασβεστίου. Πολλές γυναίκες και αρκετοί άνδρες πάσχουν από λεπτά οστά και οστεοπόρωση. Δυστυχώς σε πολλούς δεν γίνεται διάγνωση μέχρι που να πάθουν ένα κάταγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι με χαμηλή μάζα οστών παραμένουν χωρίς διάγνωση. Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online Συμπτώματα Οστεοπόρωσης
•    Πρώιμα συμπτώματα:
o    Μη ύπαρξη συμπτωμάτων – σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει ένδειξη σταδιακής λέπτυνσης των οστών
o    Πόνοι αρθρώσεων
o    Μυϊκοί πόνοι
•    Συμπτώματα αδυναμίας οστών από προχωρημένη οστεοπόρωση
o    Λεπτά οστά
o    Εύθραυστα οστά
o    Αδύνατα οστά
o    Κατάγματα
o    Εύκολο σπάσιμο
o    Πόνος στην πλάτη
o    Απώλεια ύψους
o    Παραμόρφωση σπονδυλικής στήλης Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online