• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Γυναικεία Συμπτώματα
Εισαγωγή Ο καρκίνος αυτός προσβάλει τις ωοθήκες Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online Συμπτώματα Καρκίνου Ωοθηκών •  Δεν υπάρχουν μεγάλα συμπτώματα παρά μόνο αργά στην ανάπτυξή του
•  Αόριστα συμπτώματα
•  Κοιλιακά συμπτώματα –συχνά από την μετάσταση σε περιοχές της κοιλιάς
•  Κοιλιακό οίδημα
•  Τυμπανισμός
•  Κοιλιακή κακουχία
•  Κοιλιακός πόνος
•  Γρήγορος κορεσμός
•  Δυσπεψία
•  Ασκίτης
•  Ναυτία
•  Διάρροια
•  Δυσκοιλιότητα
•  Απώλεια όρεξης 
•  Αδιαθεσία
•  Συχνουρία
•  Μεταβολές βάρους – αύξηση ή ελάττωση 
•  Απώλεια ενεργητικότητας
•  Αφύσικη κολπική αιμορραγία
•  Πιο βαθιά φωνή
•  Τριχοφυΐα
•  Πόνος χαμηλά στην κοιλιά
•  Ανωμαλία περιόδου
•  Ασυνήθιστη κολπική αιμορραγία
•  Ναυτία
•  Πόνος στην πλάτη Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online