• Αρχική
  • Online Διάγνωση
  • Γυναικεία Συμπτώματα
Εισαγωγή Υπέρταση είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο πάσχων έχει υψηλή πίεση αίματος. Είναι πολύ συνηθισμένη και το 30% περίπου δεν την έχει διαγνώσει. Η υπέρταση είναι κατάσταση υποβαθμισμένης διάγνωσης επειδή προκαλεί βλάβες στο σώμα χωρίς συμπτώματα ή με ήπια συμπτώματα. Για το λόγο αυτό ονομάστηκε ‘σιωπηλός φονιάς’. Είναι σημαντική η σωστή διάγνωση της αιτίας της υπέρτασης. Τα περισσότερα χρόνια περιστατικά της είναι ιδιοπαθή αλλά ένα μικρό ποσοστό τους είναι ‘δευτερογενής υπέρταση’ όπου η άνοδος της πίεσης του αίματος οφείλεται σε μια υποβόσκουσα κατάσταση. Η υπέρταση κατά την εγκυμοσύνη είναι μια ακόμα συνηθισμένη ειδική περίπτωση. Λέγεται υπέρταση κύησης, προεκλαμψία ή εκλαμψία ανάλογα με την σοβαρότητά της. Επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online Συμπτώματα Υπέρτασης •    Έλλειψη συμπτωμάτων – πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι έχουν υπέρταση μέχρι να το διαπιστώσουν τυχαία σε μια επίσκεψη στο γιατρό ή όταν παρουσιάσουν επιπλοκές από υπέρταση
•    Μη συγκεκριμένα συμπτώματα
•    Πονοκέφαλος
•    Πρωινός πονοκέφαλος
•    Βούισμα αφτιών
•    Ζαλάδα
•    Σύγχυση
•    Οίδημα οπτικής θηλής Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους Γιατρούς του Υγεία online