Η Μαρινέλλα Τσουκαλά M.A., CCC-SLP, Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας, Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου "Λέγειν", εξηγεί στο Υγείαonline.gr, την τεχνική δυνατότητα τηλεπρακτικής παρέμβασης για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου, χωρίς να αναγκάζονται μετακινηθούν από το σπίτι τους.

     
  Η ευρεία διάδοση της τεχνολογίας τηλεσυνδιάσκεψης συνέβαλε στη μείωση κόστους του σχετικού εξοπλισμού και στην αύξηση των υπηρεσιών. Πλέον, η υπηρεσία διαδικτυακής τηλεσυνδιάσκεψης χρησιμοποιείται για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω διαφόρων ιατρικών και παραϊατρικών υγειονομικών αρχών. Σύμφωνα με την ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) η συγκεκριμένη υπηρεσία ορίζεται ως τηλεπρακτική και προορίζεται για τους επαγγελματίες των κλάδων ακοολογίας και λογοθεραπείας (ASHA, 2005a, 2005b, 2010).
      
  Καθοδήγηση γονέων
      
  Πολύ συχνά, οι Παθολόγοι Λόγου και Ομιλίας (ΠΛ&Ο) δεν είναι πρόθυμοι να καταστήσουν τον γονέα βασικό παράγοντα διευκόλυνσης λόγου του παιδιού τους. Ωστόσο, πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η αποτελεσματική παρέμβαση του γονέα οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα επικοινωνίας σε περιπτώσεις κωφών παιδιών (DesJardin & Eisenberg, 2007; Moeller, 2000; Zaidman-Zait & Young, 2007).
      
  Δυστυχώς, οι  ΠΛ&Ο καθώς και άλλοι επαγγελματίες, συχνά δεν διαθέτουν ούτε το υπόβαθρο ούτε την κατάλληλη κατάρτιση που θα τους καθιστούσε αποτελεσματικούς καθοδηγητές και ίσως για αυτό το λόγο αποφεύγουν τη συνεργασία με τους γονείς σε αυτή τη βάση (Fleming, Sawyer, & Campbell, 2011; Houston & Bradham, 2011).
      
  Όσον αφορά στο μοντέλο παροχής υπηρεσιών τηλε-παρέμβασης, η γονική εκπαίδευση είναι μια βασική παράμετρος, καθώς ο ΠΛ&Ο δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το παιδί και δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο της συνεδρίας. Εν τέλει, ο ΠΛ&Ο πρέπει να αναπτύξει μια σχέση συνεργασίας με τον γονέα και με αυτό τον τρόπο να διευκολύνει την ανάπτυξη σχέσης καθοδήγησης.
      
  Μέσω αυτής της σχέσης, ο ΠΛ&Ο εργάζεται με στόχο να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες του γονέα ως προς την υποστήριξη των κατάλληλων ακουστικών και λεκτικών στόχων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παιχνιδιού. Όσο αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του γονέα, τόσο περισσότερο ο ίδιος υποστηρίζει την ενσωμάτωση των ίδιων λεκτικών, γλωσσικών ή ακουστικών στρατηγικών στην καθημερινή ζωή του παιδιού. Για παράδειγμα, ο γονέας είναι σε θέση να μάθει τον τρόπο δόμησης και χειρισμού της γλώσσας κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας στο να φτιάξουν ένα γλυκό.
      
  Με την ενίσχυση των ακουστικών και γλωσσικών στόχων κατά τη διάρκεια αυτών των τακτικών δραστηριοτήτων στο σπίτι, ο γονέας είναι σε θέση να εξοικειωθεί με αυτές τις δεξιότητες και να τις μεταφέρει εύκολα και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες, όπως το μπάνιο, το ντύσιμο, ή το στρώσιμο του τραπεζιού για φαγητό. Αυτό το παράδειγμα καθοδήγησης απαιτεί ένα είδος συνεργασίας που να δίνει έμφαση στο ρόλο του γονέα, καθώς αυτός είναι το μόνο άτομο που γνωρίζει καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τη διάθεση του παιδιού του (Peterson, Luze, Eshbaugh, Jeon, & Kantz, 2007).
      
  Πρακτικές με επίκεντρο την οικογένεια
      
  Μολονότι η τηλε-παρέμβαση παραμένει ένα νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για τις περιπτώσεις παιδιών με κώφωση και τις οικογένειές τους, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ορισμένα σαφή πλεονεκτήματα και πολύ λίγα μειονεκτήματα σε αυτή τη μέθοδο. Η τηλε-παρέμβαση μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά ωφέλιμη ακόμα και για οικογένειες οι οποίες ζουν σε κοινότητες όπου υπάρχουν ειδικοί. Για παράδειγμα, ορισμένες οικογένειες μπορεί να μην απέχουν πολύ από το κέντρο λογοθεραπείας ή το κέντρο του προγράμματος, αλλά να έχουν άλλα μικρά παιδιά στο σπίτι που χρειάζονται επιτήρηση.
      
  Οι επισκέψεις του κωφού παιδιού στο λογοθεραπευτικό κέντρο μαζί με τα άλλα παιδιά της οικογένειας είναι συχνή περίπτωση. Η τηλε-παρέμβαση δίνει τη δυνατότητα στην οικογένεια να παραμείνει στο σπίτι και να μη διαταράξει τους καθημερινούς ρυθμούς της.
      
  Για άλλες οικογένειες, η έλλειψη ειδικού προσωπικού άρτια εκπαιδευμένου ως προς την έγκαιρη παρέμβαση στον επιλεγμένο τρόπο επικοινωνίας τους μπορεί να τους παρακινήσει προς τη μέθοδο της τηλεπρακτικής. Μέσω της τηλε-παρέμβασης, οι γονείς μπορούν να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε επαγγελματίες ικανούς να ανταποκριθούν στις επικοινωνιακές ανάγκες του παιδιού τους.
      
  Καθώς, λοιπόν, αυτό το μοντέλο προϋποθέτει μια συνεργασία προπόνησης, η διάδραση είναι διαφορετικής φύσεως από τις παραδοσιακές επισκέψεις στο σπίτι. Ως αποτέλεσμα της ενεργούς απασχόλησης κατά τη διάρκεια των συνεδριών τηλε-παρέμβασης, οι γονείς είναι καλύτερα εφοδιασμένοι ώστε να ενσωματώσουν τους λεκτικούς και γλωσσικούς στόχους στην καθημερινότητα του παιδιού.
      
  Δεδομένης της σημασίας της εντατικής έγκαιρης παρέμβασης, η τηλε-παρέμβαση μπορεί να αποδειχθεί μια πιο αποτελεσματική μέθοδος στην εξασφάλιση της συνέπειας των υπηρεσιών. Στην περίπτωση των παραδοσιακών επισκέψεων στο σπίτι, μια οικογένεια μπορεί να χρειαζόταν να ακυρώσει μια συνεδρία αν το παιδί ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας ήταν αδιάθετο.
      
  Ωστόσο, με τη μέθοδο της τηλε-παρέμβασης, οι ακυρώσεις μπορούν να περιοριστούν στο ελάχιστο. Ακόμα κι αν το παιδί ή ο γονέας δεν αισθάνεται καλά, η συνεδρία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τον κίνδυνο μετάδοσης ιώσεων. Για τις περιπτώσεις παιδιών με ιατρικές ευαισθησίες ή/και κατασταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα, αυτή η μέθοδος αποτελεί μεγάλη διευκόλυνση για τους γονείς. Ως αποτέλεσμα των περιορισμένων διακοπών του προγράμματος παρέμβασης, τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς τους στόχους.
      
  (Στο παραπάνω άρθρο ο Δρ. Todd Houston αναφέρεται στα κωφά, ή στα βαρήκοα παιδιά. Θα ήθελα να επισημάνω ότι παραπάνω συμβουλές για την τηλεπρακτική αφορούν όλες τα περιστατικά που έχουν σχέση με παιδιά και θα πρέπει και οι γονείς να συμβάλουν ενεργά με την καθοδήγηση του ΠΛ&Ο στην αποκατάσταση του λόγου και της ομιλίας του παιδιού, ανεξάρτητα αν είναι πρόβλημα άρθρωσης, λόγου, τραυλισμού κ.λ.π.)
      
  Πηγή: Houston, K.T., (2011). TeleIntervention: Improving Service Delivery to Young Children With Hearing Loss and Their Families Through Telepractice. ASHA Perspectives in: Hearing and Hearing Disorders in Childhood, SIG #9,  21(2), 66-72.

  School of Speech-Language Pathology and Audiology, The University of Akron, Akron, OH
  http://div9perspectives.asha.org/content/21/2/66.full.pdf+html

      
  Αναφορές
  :

  •    American Speech-Language-Hearing Association. (2005a). Audiologists providing clinical services via telepractice [Position statement]. Available from www.asha.org/policy
  •    American Speech-Language-Hearing Association. (2005b). Speech-language pathologists providing clinical services via telepractice [Position statement]. Available from www.asha.org/policy
  •    American Speech-Language-Hearing Association. (2010). Professional issues in telepractice for speech language pathologists [Professional issues statement]. Available from www.asha.org/policy
  •    DesJardin, J. L., & Eisenberg, L. S. (2007). Maternal contributions: Supporting language development in young children with cochlear implants. Ear & Hearing, 28(4), 456–469.
  •    Moeller, M. P. (2000). Early intervention and language development in children who are deaf and hard of hearing. Pediatrics, 106, 1–9.
  •    Zaidman-Zait, A., & Young, R. A. (2007). Parental involvement in the habilitation process following children’s cochlear implantation: An action theory perspective. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 13(2), 195–214
  •    Fleming, J. L., Sawyer, B. L., & Campbell, P. H. (2011). Early intervention providers’ perspectives about implementing participation-based practices. Topics in Early Childhood Special Education, 30(4), 233–244.
  •    Houston, K. T., & Bradham, T. S. (2011). Parent engagement in audiologic habilitation: Increasing positive outcomes for children with hearing loss. The ASHA Leader, 16(8), 5–6.
  •    Peterson, C. A., Luze, G. J., Eshbaugh, E. M., Jeon, H. J., & Kantz, K. R. (2007). Enhancing parent-child interactions through home visiting: Promising practice or unfulfilled promise. Journal of Early Intervention, 29, 119–140.
      
  •   Δείτε εδώ το video της Αμερικανικής Εταιρείας Ομιλίας, Γλώσσας και Ακοής (ASHA) με θέμα τη Τηλεπρακτική Υποστήριξη Λογοθεραπείας

  •  Δείτε εδώ πως εφαρμόζεται η τηλεπρακτική θεραπεία σε μαθητές στα σχολεία
      
  Μετάφραση / Σχολιασμός:

  Μαρινέλλα Τσουκαλά, M.A., CCC-SLP
  Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας
  Ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου "Λέγειν"Α.Ε.
  Μέλος του American Speech-Language - Hearing Association (ASHA)

  www.legein.gr

  Διαβάστε ακόμα 10 χρήσιμα συσχετιζόμενα άρθρα της κυρίας Μαρινέλλας Τσουκαλά:
      
  •   Τηλεπρακτική υποστήριξη λογοθεραπείας
      
  •  11 ερωτήματα γύρω από τον τραυλισμό
      
  •  Παιδί: Ικανότητες και Δεξιότητες στο Νηπιαγωγείο
      
  •  Τεστ για την εξέλιξη λόγου στο παιδί σας

  •  Τεστ μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας
      
     Τεστ προετοιμασίας για ανάγνωση και γραφή
      
  •  Το παιδί μου παρουσιάζει προβλήματα άρθρωσης
      
  •   Τι είναι οι διαταραχές Κατάποσης Ενηλίκων;
      
  •   Διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε παιδιά

  •  Αφασία: Βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον
      
  © Απαγορεύεται η ολική ή η μερική αναπαραγωγή του κειμένου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συγγραφέα.
      
  Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline