Ο Στρατής Γαβριήλ, Πλαστικός Χειρουργός, Αισθητική και Επανορθωτική Μικροχειρουργική, Διευθυντής του τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής της Κλινικής Doctors' Hospital, εξηγεί στο Υγείαonline.gr, πως μπορεί να γίνει επανόρθωση του μαστού μετά την μαστεκτομή.


  Άμεση αποκατάσταση:

  Η έναρξη της αποκατάστασης (reconstruction) του μαστού μπορεί να ξεκινήσει ταυτόχρονα με την επέμβαση της μαστεκτομής. Η απόφαση για την άμεση αποκατάσταση θα πρέπει να είναι επιλογή του ογκολόγου χειρουργού του μαστού, ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου. Τελευταία υπάρχει η τάση να γίνεται άμεση αποκατάσταση σε κάθε ιστολογικό τύπο καρκίνου. Μετά την αφαίρεση του μαζικού αδένα ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να παρασκευάσει μια τσέπη κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ (Major pectoralis) και να τοποθετήσει σ' αυτήν ένα tissue expander ειδικό για το μαστό. Τέτοια tissue expanders διαθέτει η βρετανική εταιρεία Nagor. Στη συνέχεια κλείνει τη τσέπη με ράμματα, τοποθετεί παροχέτευση και συρράπτει το δέρμα. Για δύο και πλέον μήνες και μια φορά την εβδομάδα ο γιατρός γεμίζει το expander με φυσιολογικό ορό από τη βαλβίδα του διαδερμικά ώσπου στο τέλος της διαδικασίας να πλησιάσει το 130% του επιθυμητού όγκου. Η επόμενη φάση της αποκατάστασης περιλαμβάνει επέμβαση αντικατάστασης του expander με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης της Nagor. Προτείνουμε την επιλογή ενθέματος της Nagor γιατί υπερτερεί σε όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά όλων των ενθεμάτων σιλικόνης της αγοράς. Τα ενθέματα αυτά αποτελούνται από συνεκτική σιλικόνη (cohesive), αποφεύγοντας τη διαφυγή, έχουν ειδική τραχεία (textured surface) επιφάνεια που αποκλείουν τη πιθανότητα ανάπτυξης κάψας, (capsule) και περίβλημα χαμηλής σκληρότητας, (stiffness) ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη σηρώματος,(seroma) αποδίδοντας μια αίσθηση ενσωμάτωσης στους γύρω ιστούς. Η μέθοδος αυτή δεν καθυστερεί την έναρξη της φαρμακευτικής θεραπείας αλλά ούτε και αποκλείει την υποβολή της ασθενούς στην ακτινοβολία.

  Απώτερη αποκατάσταση:

  Στη περίπτωση, που ο χειρουργός του μαστού επιλέξει την αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο, αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει δύο έως τρία χρόνια μετά την ακτινοβολία, ώστε να αποκατασταθεί όσο δυνατόν περισσότερο η αιμάτωση (Blood Supply) του δέρματος, που έχει επηρεαστεί από τη θεραπεία. Και στη περίπτωση αυτή ο πλαστικός χειρουργός θα εκτιμήσει την ποιότητα του δέρματος, που μπορεί να επιτρέψει τη μέθοδο αποκατάστασης με tissue expander και μόνιμο ένθεμα στη συνέχεια. Αν όλα έχουν καλώς η ασθενής υποβάλλεται σε επέμβαση όπου πάλι ο πλαστικός χειρουργός δημιουργεί τσέπη κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ για να τοποθετήσει το tissue expander. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως στην άμεση αποκατάσταση μέχρι να επιτευχθεί η διάταση του υπερκείμενου μυός και δέρματος κατά 130% του επιθυμητού όγκου. Η επόμενη επέμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση του expander με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.

  Στη περίπτωση, που είτε δεν υπάρχει μείζονας θωρακικός μυς, (αφαιρέθηκε στη εκτεταμένη ριζική (radical) προηγηθείσα μαστεκτομή) είτε η ποιότητα του δέρματος από την ακτινοβολία είναι επηρεασμένη, η αποκατάσταση δεν πρέπει να γίνεται με μέθοδο tissue expander και μόνιμο ένθεμα, γιατί οι πιθανότητες αποβολής του ενθέματος είναι αυξημένες. Στις περιπτώσεις αυτές η αποκατάσταση θα πρέπει να γίνεται με αυτόχθονο (Homologus) ιστό της ασθενούς, δηλαδή με κρημνό. Οι κρημνοί που χρησιμοποιούνται στη πλαστική χειρουργική είναι ο TRAM (μεταφορά του δερμολιπώδους κάτω τμήματος της κοιλιάς με αιμάτωση, που στηρίζεται στον αντίθετο από την αποκατάσταση, ορθό κοιλιακό (rectus abdomemus) μυ) και ο πλατύς ραχιαίος μυς(latisimus dorsi). Όταν χρησιμοποιείται ο πλατύς ραχιαίος μυς θα πρέπει κάτω από αυτόν πάλι να τοποθετείται ένθεμα σιλικόνης γιατί αυτός δεν έχει όγκο.

  Στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει τμηματεκτομή ή ογκεκτομή η αποκατάσταση με ένθεμα δεν είναι εύκολο να αποδοθεί ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές οι πλαστικοί χειρουργοί εφαρμόζουν επανειλημμένες μεταμοσχεύσεις (fat grafting) λίπους ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό σχήμα. Στρατής Γαβριήλ
  Πλαστικός Χειρουργός
  Αισθητική και Επανορθωτική Μικροχειρουργική
  Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής Doctors' Hospital

  www.sgabriel.gr


  Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline