ΜΕΙΩΣΗ ΜΑΣΤΏΝ ΑΝΔΡΑ

  Μείωση ή σμίκρυνση μαστών σε άνδρα είναι η χειρουργική επέμβαση που αφαιρεί τους υπερτροφικούς ανδρικούς μαστούς. Στην αγγλική, η μείωση των ανδρικών μαστών αποδίδεται με τον όρο breast reduction in males. Η υπερτροφία των μαστών χαρακτηρίζεται ακόμη με τον άκομψο όρο γυναικομαστία, επειδή σε υπερτροφίες μεγάλου βαθμού, οι μαστοί του άνδρα μοιάζουν με αυτούς της γυναίκας.

  Η υπερτροφία των ανδρικών μαστών εμφανίζεται σε έφηβους αλλά και σε ενήλικες. Δα αίτια που την προκαλούν είναι συχνά ασαφή (ιδιοπαθής υπερτροφία). Ενοχοποιούνται οι ορμονικές διαταραχές ή οι απότομες αλλαγές στην αναλογία οιστρογόνων/τεστοστερόνης, η υπερευαισθησία των μαζικών αδένων στη δράση ορμονών, οι χρόνιες παθήσεις των νεφρών και του ήπατος, η λήψη ορισμένων φαρμάκων, η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν ορμόνες και η παχυσαρκία. Η τελευταία προκαλεί συσσώρευση λίπους στους μαστούς, η οποία χαρακτηρίζεται ως λιπομαστία ή ψευδογυναικομαστία.
  Η υπερτροφία των ανδρικών μαστών συνοδεύεται συχνά από αύξηση του μεγέθους του συμπλέγματος θηλής-άλλως, γεγονός που επιδεινώνει τη δυσμορφία. Η υπερτροφία των μαστών προκαλεί στον άνδρα σοβαρότατα ψυχολογικά προβλήματα, επειδή λανθασμένα συνδέεται με μείωση του ανδρισμού και της σεξουαλικής ικανότητας.
  Η διάγνωση και η αντιμετώπιση της υπερτροφίας των ανδρικών μαστών πρέπει να γίνεται αρχικά από ενδοκρινολόγο που θα ερευνήσει τα αίτια και την πιθανή ύπαρξη άλλων παθήσεων. Η διακοπή λήψης φαρμάκων, η απώλεια βάρους και η θεραπεία ενδεχόμενων ορμονικών διαταραχών είναι πιθανό να εξαλείψει ή να βελτιώσει την υπερτροφία. Αν, παρά τη θεραπεία, η υπερτροφία επιμένει, θα χρειαστεί η παρέμβαση του πλαστικού χειρουργού.

  Ενδείξεις διόρθωσης υπερτροφίας μαστών σε άνδρες

  • Ορατή υπερτροφία και των δυο μαστών που δεν υποχωρεί με συντηρητικά μέσα.
  • Ανισομαστία.
  • Αύξηση του μεγέθους του συμπλέγματος θηλής-άλλως.

   

  Αντενδείξεις διόρθωσης υπερτροφίας μαστών σε άνδρες

  • Ενεργός φλεγμονή των μαστών.
  • Βαριές, μη ελεγχόμενες πνευμονικές, καρδιακές ή νεφρικές παθήσεις.
  • Παθήσεις ανοσοποιητικού συστήματος, όπως το AIDS.
  • Ανεξέλεγκτη υπέρταση και αρρύθμιστος διαβήτης.
  • Διαταραχές πήξης του αίματος.
  • Ιστορικό ανάπτυξης υπερτροφικών ουλών ή χηλοειδών.
  • Σοβαρή ψυχιατρική πάθηση.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΑΣΤΩΝ ΑΝΔΡΑ

   

  1η Επίσκεψη

  Στην πρώτη επίσκεψη, ο γιατρός θα πάρει πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Θα εξετάσει οπτικά και ψηλαφητικά τους μαστούς, τους λεμφαδένες της μασχάλης και το δέρμα των μαστών και θα εκτιμήσει το βαθμό και την αιτία της υπερτροφίας. Θα καταγράψει τυχόν υπάρχουσα ανισομαστία ή ανωμαλία στο σύμπλεγμα θηλής-άλλως.
  Ο πλαστικός χειρούργος πρέπει ν’ αναλύσει τις εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμίας, τη διαδικασία της επέμβασης και τις πιθανές επιπλοκές.
  Σε βαριές περιπτώσεις, όπου απαιτείται αφαίρεση δέρματος, είναι πιθανό να παραμείνουν ορατές μετεγχειρητικές ουλές. Η θέση και η έκταση των ουλών εξαρτάται από το είδος της επέμβασης που θα πραγματοποιηθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μένει μια δυσδιάκριτη, ημικυκλική ουλή στα όρια του κάτω μισού της άλλως. Στις βαρύτερες περιπτώσεις, παραμένουν ουλές στο κάτω μισό του μαστού. Αντίθετα, σε περίπτωση που αρκεί η διενέργεια λιποαναρρόφησης, δεν παραμένουν μετεγχειρητικές ουλές. Οι ουλές αυτές βελτιώνονται σταδιακά κατά τους επόμενους 10-12 μήνες και καταλήγουν συνήθως σε λεπτές δυσδιάκριτες, λευκές γραμμές. Η τελική, πάντως, εμφάνιση των ουλών δεν εξαρτάται από την ικανότητα του πλαστικού χειρουργού. Σημαντικό όφελος προσφέρει η επικάλυψη, για τους επόμενους 1-2 μήνες, των ουλών με γέλη ή φύλα σιλικόνης ή η επάλειψή τους με αλοιφές που θα συστήσει ο γιατρός.
  Καλό είναι όλα τα παραπάνω να καταγραφούν σε ένα είδος ιατρικού συμφωνητικού που θα υπογραφεί από το γιατρό και την ασθενή για αμφίπλευρη εξασφάλιση και πρόληψη πιθανών παρεξηγήσεων.

   

  Προεγχειρητικός κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος

  Ο βασικός προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει:
  • Γενική αίματος.
  • Ουρία αίματος.
  • Σάκχαρο αίματος.
  • Κρεατινίνη αίματος.
  • Ψευδοχοληνεστεράση ορού.
  • Βασικός έλεγχος πήξεως αίματος.
  • Ακτινογραφία θώρακος.
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
  Ο βασικός προεγχειρητικός κλινικός έλεγχος περιλαμβάνει:
  • Καρδιολογική εκτίμηση.
  • Αναισθησιολογική εκτίμηση.

  Σε περίπτωση παθολογικού εργαστηριακού ή κλινικού ευρήματος, ο έλεγχος επαναλαμβάνεται ή επεκτείνεται, ανάλογα με την κρίση του γιατρού.

  Προεγχειρητικά μέτρα

  • Αποφυγή λήψης ασπιρίνης και αντιπηκτικών φαρμάκων μία εβδομάδα πριν από την επέμβαση. Λήψη άλλων φαρμάκων μετά από ενημέρωση του γιατρού.
  • Διακοπή καπνίσματος δυο βδομάδες πριν από την επέμβαση.
  • Προμήθεια των απαιτούμενων φαρμάκων, μετά από συνεννόηση με το γιατρό.
  • Προμήθεια ελαστικής ζώνης.
  • Αφαίρεση φακών επαφής.
  • Αποφυγή λήψης νερού και τροφής, τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την επέμβαση.

  Τεχνικές μείωσης των μαστών σε άνδρα

  Η διόρθωση της υπερτροφίας των ανδρικών μαστών, σε αντίθεση με την μεγαλομαστία των γυναικών, στοχεύει στη σχεδόν πλήρη αφαίρεση του αδένα και του λίπους των μαστών. Σε βαριές περιπτώσεις απαιτείται επιπλέον και αφαίρεση δέρματος. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με διάφορες τεχνικές που επιλέγονται από το γιατρό, ανάλογα με την αιτία και το βαθμό της υπερτροφίας. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης τεχνικής παίζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μετεγχειρητικών ουλών δεδομένου ότι η κάλυψή τους με στηθόδεσμο δεν είναι δυνατή.

  Ελαφρά ή μέτρια υπερτροφία:

  Οι υπερτροφίες αυτού του τύπου αντιμετωπίζονται άριστα με υποδόρια μαστεκτομή, δηλαδή με αφαίρεση του αδένα κάτω από το δέρμα του μαστού. Η αφαίρεση γίνεται με τομή στα όρια του κάτω ημικυκλίου της άλλως, μέσω της οποίας αποχωρίζεται όλος ο μαζικός αδένας από το υπερκείμενο δέρμα και από τον υποκείμενο μείζονα θωρακικό μυ. Τοποθετείται σωλήνας παροχέτευσης και ράβεται η τομή με εξωτερικά ράμματα. Το αποτέλεσμα της υποδόριας μαστεκτομής είναι εξαίρετο, επειδή εξασφαλίζει την πλήρη αφαίρεση του αδένα και του λίπους του μαστού με μικρή, δυσδιάκριτη, ημικυκλική ουλή στα όρια της άλλως. Η υποδόρια μαστεκτομή, εν τούτοις, δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις βαριάς υπερτροφίας, όπου απαιτείται αφαίρεση δέρματος. Αν χρειάζεται μείωση του μεγέθους της άλλως, είναι προτιμότερο να διενεργείται αργότερα με τοπική αναισθησία.

   

  Βαριά υπερτροφία:

  Στις περιπτώσεις βαριάς υπερτροφίας, εκτός από την αφαίρεση του αδένα και του λίπους των μαστών, απαιτείται και η αφαίρεση δέρματος. Η χειρουργική επέμβαση είναι παρόμοια με την επέμβαση μείωσης των μαστών γυναίκας.

  Λιπομαστία:

  Στις περιπτώσεις παχυσαρκίας, όπου η υπερτροφία των μαστών οφείλεται περισσότερο σε συσσώρευση λίπους και λιγότερο σε διόγκωση του αδένα, είναι δυνατή η διόρθωση με λιποαναρρόφηση. Η λιποαναρρόφηση αφαιρεί το πλεονάζον λίπος, αλλά όχι τον αδένα του μαστού. Η υπερτροφία υποχωρεί θεαματικά στη διάρκεια των τριών επόμενων μηνών. Η μέθοδος πλεονεκτεί στο γεγονός ότι δεν αφήνει μετεγχειρητικές ουλές. Δεν ενδείκνυται όμως σε περιπτώσεις βαριάς λιπομαστίας, όπου απαιτείται και αφαίρεση δέρματος.

  Μετεγχειρητική πορεία

  • Ελάχιστος ή υποφερτός πόνος ,κυρίως κατά το πρώτο 24ωρο, που ελέγχεται με παυσίπονα.
  • Οίδημα και εκχυμώσεις των μαστών, κυρίως κατά τα πρώτα 3-4 24ωρα.
  • Περίδεση του θώρακα με ελαστικούς επιδέσμους κατά τα πρώτα τρία 24ωρα. Ελαστική ζώνη, στη συνέχεια, για 30-40 ημέρες.
  • Πρώτη αλλαγή την επομένη της επέμβασης και δεύτερη κατά το τρίτο 24ωρο.
  • Λήψη αντιβιοτικού για 8 ημέρες. Λήψη αποιδηματικών ή αντιφλεγμονοδών φαρμάκων, αν ο γιατρός το κρίνει απαραίτητο.
  • Μπάνιο επιτρέπεται μετά την 3η-5 η ημέρα.
  • Τα ράμματα γύρω από τη θηλή αφαιρούνται την 7η ημέρα. Αν υπάρχουν άλλα εξωτερικά ράμματα, αφαιρούνται στη 10η-12η ημέρα.
  • Εκτίμηση της μετεγχειρητικής πορείας από το γιατρό σε 1 και σε 6 μήνες.

   

  Επιπλοκές

   

  Οι επιπλοκές της επέμβασης, όταν διενεργείται από έμπειρο, ειδικευμένο πλαστικό χειρουργό, σύμφωνα με τους κανόνες της χειρουργικής και της ιατρικής επιστήμης, είναι σπάνιες και αντιμετωπίσιμες. Στις χειρουργικές επιπλοκές περιλαμβάνονται:
  • Επιπλοκές από την αναισθησία.
  • Αιμάτωμα.
  • Φλεγμονή.
  • Νέκρωση θηλής.
  • Διάσπαση ραφής.

  Στις αισθητικές επιπλοκές περιλαμβάνονται:
  • Ασυμμετρία των μαστών.
  • Διαταραχές αισθητικότητας της θηλής.
  • Υπερτροφικές ουλές