Το δεύτερο και το τρίτο μέρος, τα οποία δεν μπορούμε να δούμε στον καθρέφτη, είναι το ακτινωτό σώμα και ο χοριοειδής, τα οποία ευρίσκονται πίσω από την ίριδα. Γίνονται ορατά από τον οφθαλμίατρο, με την χρήση ειδικών εξεταστικών συσκευών.

Τι προκαλεί την ραγοειδίτιδα;

Υπάρχουν διάφορες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν ραγοειδίτιδα. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται διάφορες διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος (όπως είναι η σαρκοείδωση, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η νόσος των Αδαμαντιάδη-Behcet και η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα), διάφορες λοιμώξεις (όπως η σύφιλη και η τοξοπλάσμωση), καθώς και τραυματισμοί. Επιπλέον, μερικές περιπτώσεις, είναι ιδιοπαθείς, δηλαδή αγνώστου αιτιολογίας.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ραγοειδίτιδας;

Στα συμπτώματα της ραγοειδίτιδας, μπορεί να περιλαμβάνονται μερικά ή όλα από τα ακόλουθα:

•    Πόνος στο μάτι •    Έντονη ερυθρότητα του ματιού •    Φωτοφοβία, δηλαδή αυξημένος πόνος όταν το μάτι εκτίθεται στο φώς •    Θολερότητα στην όραση •    Στο οπτικό πεδίο, εμφανίζονται «μυγάκια»

Ποια είναι τα σημεία της ραγοειδίτιδας;

Εκτός από την ερυθρότητα του ματιού, τα μόνα ορατά σημεία της ραγοειδίτιδας, είναι διάφορα μικροσκοπικά ευρήματα, τα οποία γίνονται ορατά από τον οφθαλμίατρο με την χρήση ειδικού μικροσκοπίου (με σχισμοειδή λυχνία). Ο οφθαλμίατρος μπορεί να εντοπίσει φλεγμονώδη λευκά αιμοσφαίρια σε όλη την περιοχή του ραγοειδούς χιτώνα και στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού, κάτω από τον κερατοειδή. alt

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι της ραγοειδίτιδας;

Η φλεγμονή της ίριδος, ονομάζεται ιρίτιδα. Η φλεγμονή του ακτινωτού σώματος, ονομάζεται διάμεση ραγοειδίτιδα ή κυκλίτιδα. Η φλεγμονή του χοριοειδούς, ονομάζεται χοριοειδίτιδα. Η φλεγμονή και των τριών μερών, ονομάζεται πανραγοειδίτιδα.

Στη συνέχεια, οι διάφοροι τύποι ταξινομούνται με βάση την αιτία: ανόσου αιτιολογίας, λοιμώδους αιτιολογίας, τραυματικής αιτιολογίας, ή ιδιοπαθούς αιτιολογίας.

Ποιες άλλες παθολογικές καταστάσεις σχετίζονται με την ραγοειδίτιδα;

Πολυάριθμες ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να συσχετισθούν με την ραγοειδίτιδα, όπως η σαρκοείδωση, ο λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η κατά πλάκας σκλήρυνση. Επίσης διάφορες γενικές λοιμώξεις, όπως η φυματίωση, η νόσος του Lyme, η σύφιλη, ο έρπητας ζωστήρας και άλλες.

Πηγή: Υγείαonline.gr

Επιμέλεια άρθρου υγείας: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline