Ορισμός
Η διόγκωση τραχήλου είναι οποιαδήποτε διόγκωση, εξόγκωμα ή οίδημα στον τράχηλο.
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για την αντιμετώπιση της τραχηλικής διόγκωσης.
Κλείστε ραντεβού με το γιατρό σας εάν έχετε ένα ανώμαλο τραχηλικό οίδημα ή διόγκωση.