Ορισμός
Ο νωτιαίος μυελός περιέχει τα νεύρα που μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος. Περνάει μέσα από τον αυχένα και την πλάτη. Ένας τραυματισμός του νωτιαίου μυελού είναι ιδιαιτέρως σοβαρός διότι μπορεί να προκαλέσει απώλεια της κίνησης (παράλυση) κάτω από το σημείο του τραυματισμού.
Πρώτες Βοήθειες
Ο κύριος στόχος είναι να κρατήσετε το άτομο ακίνητο και ασφαλές μέχρι να φτάσει ιατρική βοήθεια.