Ορισμός
Πονόδοντος είναι πόνος σε ή γύρω από ένα δόντι.
Εναλλακτικές Ονομασίες
Πόνος - δόντι ή δόντια
Γενικές Πληροφορίες
Ο πονόδοντος είναι γενικά το αποτέλεσμα της τερηδόνας ή μιας λοίμωξης. Η τερηδόνα συχνά προκαλείται από φτωχική στοματική υγιεινή, αν και η τάση για τερηδόνα είναι εν μέρει κληρονομική.
Σε κάποιες περιπτώσεις, ο πόνος που γίνεται αισθητός στο δόντι, οφείλεται στην πραγματικότητα σε πόνο από άλλα μέρη του σώματος. Αυτός ονομάζεται αντανακλαστικός πόνος ή πόνος που ακτινοβολεί. Για παράδειγμα, μια ωταλγία μπορεί να προκαλέσει πονόδοντο.
Αίτια
•    Απόστημα δοντιού
•    Ωταλγία
•    Τραυματισμός της σιαγόνας ή του στόματος
•    Καρδιακή προσβολή (μπορεί να περιλαμβάνει πόνο στο σαγόνι, στον αυχένα ή πονόδοντο) Παραρρινοκολπίτιδα
•    Τερηδόνα
Αναζητήστε ιατρική βοήθεια άμεσα εάν:
•    Έχετε ισχυρό πονόδοντο
•    Έχετε πονόδοντο που διαρκεί περισσότερο από μία ή δύο ημέρες
•    Έχετε πυρετό, ωταλγία ή πόνο όταν ανοίγεται το στόμα