Ορισμός
Η αυξημένη όρεξη σημαίνει ότι έχετε μια περίσσεια επιθυμία για φαγητό.
Εναλλακτικές Ονομασίες
Υπερφαγία, αυξημένη όρεξη, πείνα, υπερβολική πείνα, πολυφαγία
Γενικές Πληροφορίες
Μι αυξημένη όρεξη μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα διαφόρων νόσων. Για παράδειγμα μπορεί να οφείλετε σε συγκεκριμένες νοητικές παθήσεις και ενδοκρινείς διαταραχές.
Μια αυξημένη όρεξη μπορεί να είναι διαλείπουσα, ή μπορεί να διαρκεί για μεγαλύτερες περιόδους (επίμονη), ανάλογα με την αιτία. Δεν έχει πάντα ως αποτέλεσμα αύξηση του βάρους.
Οι όροι υπερφαγία και πολυφαγία αναφέρονται σε κάποιον που εστιάζει μόνο στο φαγητό ή κάποιον που τρώει υπερβολικά πριν νιώσει χορτάτος.