ορισμός
Η τυπική μυρμηκία είναι μια επηρμένη στρογγυλή ή οβάλ μάζα στο δέρμα με αδρή επιφάνεια. Σε σύγκριση με το περιβάλλων φυσιολογικό δέρμα, η μυρμηκία μπορεί να φαίνεται πιο ανοικτή, πιο σκούρα ή μαύρη (σπάνια). Οι περισσότεροι ενήλικες είναι οικείοι με την μορφή μιας τυπικής μυρμηκίας και δεν δυσκολεύονται να την αναγνωρίσουν. Οι ασυνήθιστες μυρμηκίες με λεία επιφάνεια ή οι επίπεδες μυρμηκίες στα παιδιά μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστούν από τους γονείς.
Οι κοινές μυρμηκίες συνήθως δεν προκαλούν δυσφορία εκτός και εάν βρίσκονται σε περιοχές επαναλαμβανόμενης τριβής ή πίεσης. Οι πελματιαίες μυρμηκίες για παράδειγμα, μπορεί να γίνουν εξαιρετικά επώδυνες. Μεγάλος αριθμός πελματιαίων μυρμηκιών στο πόδι μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στο βάδισμα ή στο τρέξιμο.
Κάποιες μυρμηκίες θα εξαφανιστούν χωρίς αντιμετώπιση, αν και μπορεί αυτό να συμβεί σε μερικά χρόνια. Είτε αντιμετωπιστούν είτε όχι, οι μυρμηκίες που φεύγουν τείνουν να επανεμφανίζονται. Όλες οι μυρμηκίες μπορούν να εξαπλωθούν από ένα σημείο του σώματος σε άλλο.
Οι δυσειδείς ή επώδυνες μυρμηκίες μπορούν να αντιμετωπιστούν. Οι μυρμηκίες γύρω και κάτω από τα νύχια είναι πολύ πιο δύσκολο να θεραπευτούν από ότι οι μυρμηκίες σε άλλες θέσεις.
Οι μυρμηκίες γενικά διαγιγνώσκονται απλά από τη θέση και την εμφάνισή τους. Ο γιατρός σας μπορεί να θέλει να κάνει βιοψία της μυρμηκίας για να επιβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται για τύλο, κάλο, καρκίνο του δέρματος ή άλλη μάζα παρόμοιας εμφάνισης.