Βιογραφικά Ιατρών

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ • ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΔΙΔΑΚΤΩΡ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΙΔΡΥΤΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ - ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ FIGIJ (INTERNATIONAL FEDERATION OF PEDIATRIC - ADOLESCENT GYNECOLOGY)ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ EURAPAG (EUROPEAN ASSOCIATION OF PEDIATRIC - ADOLESCENT GYNECOLOGY)

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΦΥΣΙΑΤΡΟΣΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΙΑΤΡΕΙΟ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ MILANO, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ E.C.P.D (ΟΗΕ)

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ (MSc, BSc, RD)ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (MSc Obesity Science & Management)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - FitDiet

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚEΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ τ. ΙΑΤΡΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΙΑΣΩ - ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΡΕΑ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ B’ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο