Βιογραφικά Ιατρών

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ B.Sc (Hons), S.R.D.ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝΜΕΛΟΣ BRITISH DIETETIC ASSOCIATIONΥΠΕΥΘΥΝΗ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 'Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ'ΜEΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙKHΣ ΟΜAΔΑΣ MEDNUTRITIONΣΥΝΕΡΓAΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜAΔΑΣ 'ΛOΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦHΣ'

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΑΠΟΦΟΙΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ & ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣMASTER ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣMASTER IN INTERNATIONAL MEDICINE - HEALTH CRISIS MANAGEMENTFELLOW OF THE EUROPEAN BOARD OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ "ΜΗΤΕΡΑ"ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΜΒΡΥΟΥ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝMASTER ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MILANO - BICCOCAΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΥΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ,ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ M.D. ANDERSON ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΞΑΣ, ΗΠΑ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΚΩΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ-ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΩΜΟΥ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ: ΓΟΝΑΤΟΣ • ΩΜΟΥ • ΙΣΧΙΟΥ • ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ FELLOW OF M.G.H. HARVARD MEDICAL SCHOOL ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΚΛΙΝΙΚΩΝ «ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ» ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣMD, Phd, Msc, DFFP, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΜΗΤΕΡΑ"ENDOGYNECOLOGY - ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο