ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

Ημερομηνία Γέννησης: 23/10/1959
Tόπος Γέννησης: Σάμος
Διεύθυνση Κατοικίας: Μηθύμνης 37, ΑΘΗΝΑ
Οικογενειακή Κατάσταση: Εγγαμος -2 παιδιά

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ
Ενδοκρινολόγος - Εργαστήριο Ερευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών  «Θ.ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ».
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μεταβολισμού των Οστών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΔΟΡΡΙΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ
Ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια
Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Περιοδικά σε σχέση με την "ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ –ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ".
Συγγραφή μονογραφιών και συμμετοχή σε βιβλία σχετικά με την Οστεοπόρωση.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• Μέλος της Ελληνικής Ενδροκρινολογικής Εταιρείας
• Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολισμού των Οστών
• Ιδρυτικό Μέλος του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης
• Μέλος της American Society for the Bone and Mineral Research
• Μέλος της American Endocrine Society
• Μέλος της American Diabetes Association
• Ιδρυτικό Μέλος International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
• 1997-2003: Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης
• 2007-2008: Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολισμού των Οστών
• Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «ΟΣΤΟΥΝ» επίσημη έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολισμού των Οστών
• Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού «ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» επίσημη έκδοση του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης