ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (ΥΙ) ε.α
Τ. Δ/ντής ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ
Τ.Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ημερομηνία Γέννησης: 14 Σεπτεμβρίου 1945
Τόπος Γέννησης : Προσοτσάνη Δράμας

ΣΠΟΥΔΕΣ
Ιούνιος 1963: Αποφοίτησα με “Αριστα” από το Γυμνάσιο Προσοτσάνης.
Οκτώβριος 1963: Εισήλθα στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή(Σ.Ι.Σ)
1963 - 1969: Μαθητής της Σ.Ι.Σ και Φοιτητής Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης                 
Ιούνιος  1969: Πήρα το πτυχίο της Ιατρικής με επίδοση “Λίαν Καλώς”.
Σεπτέμβριος 1969: Οναμάσθηκα Ανθυπίατρος, αποφοιτήσας 2ος μεταξύ των συμμαθητών μου της Σχολής.
1969 - 1970: Φοίτησα στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού. Αποφοίτησα 1ος μεταξύ 22 σπουδαστών.
1970 - 1971: Βοηθός της Α’ Παθολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ
1972 - 1975: Ειδικευόμενος στη ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ως βοηθός της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
Σεπτέμβριος 1975: Απέκτησα τον τίτλο της ειδικότητας της ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
1976: Φοίτησα στη Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών,(Γαλλική Γλώσσα).
1977 - 1979: Ειδικεύομαι στη ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης, στη Ρευματολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Paris-V των Παρισίων, στη Γαλλία.
Ιούνιος 1979: Αποκτώ τον τίτλο του Assistant Etranger des Hopitaux de Paris και του Διδάκτορος της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Paris-V των Παρισίων-Γαλλία.
Σεπτέμβριος 1979: Απέκτησα τον τίτλο της ειδικότητας της ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
1979 - 1983: Διευθυντής του Φυσικοθεραπευτικού Τμήματος του 401 ΓΣΝΑ και Επιμελητής της Β’ Παθολογικής Κλινικής και Υπεύθυνος του υπό ίδρυση Ρευματολογικού Τμήματος του 401 ΓΣΝΑ.
1983 - 1984: Ιατρός-Δ/ντής της Ιατρικής Υπηρεσίας της Σχολής Αλεξιπτωτιστών.
1984 - 1986: Διευθυντής του Υγειονομικού Σώματος της Εθνικής Φρουράς Κύπρου και Δ/ντής του 106 Στρατιωτικού Νοσ/μείου Εθνικής Φρουράς Κύπρου
1986 - 1988: Διευθυντής του Ρευματολογικού Τμήματος του 417 ΝΙΜΤΣ.
1988 - 1992: Διευθυντής του Ρευματολογικού Τμήματος του 401 ΓΣΝΑ
1993 - 1997: Διευθυντής του Ρευματολογικού Τμήματος του 417 ΝΙΜΤΣ
1997-1998: Διευθυντής Σπουδών Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού
1998-2005: Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοοκομείου ΝΙΜΤΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ι. Ερευνητικό Εργο 
Εξεπόνησα και δημοσιεύθησαν ή ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά ή Ξενόγλωσσα Ιατρικά Περιοδικά ή Συνέδρια 184 συνολικά εργασίες μου.
Αναλυτικώτερα:
α/. Δημοσιεύθηκαν σε Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά: 74 εργασίες.
β/. Δημοσιεύθηκαν σε Ξενόγλωσσα Διεθνή Περιοδικά: 24 εργασίες
γ/. Ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά Ιατρικά Συνέδρια: 70 εργασίες
δ/. Ανακοινώθηκαν σε Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια: 16 εργασίες.

ΙΙ . Τίτλοι
α/. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
β/. Τίτλος ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
γ/. Τίτλος ειδικότητας ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
δ/. Τίτλος Assistant Etranger des Hοpitaux de Paris.
ε/. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Paris V(Rene-Descartes) των Παρισίων

ΙΙΙ. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες.
1.  Μέλος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας.
2.  Μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
3.  Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών
4.  Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού Αγώνα
5.  Μέλος της Ο.Ε του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας, 1982.
6.  Ταμίας του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας, 1984.
7.  Ταμίας της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας κατά τη διετία 1983-84
8.  Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, 1987-89.
9.  Αντεπιστέλλον Μέλος της Societé Francaise de Rhumatologie
10.  National Coresponding Editor toy EULAR-Bulletin, επισήμου οργάνου της European Leage against Rheumatism(EULAR).
11.  Αναπληρωτής Δ/ντής Σύνταξης του Περιοδικού “Ελληνική Ρευματολογία”
12.  Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού Αγώνα,1990-93.
13.  Γραμματέας της Ο.Ε του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας, 1992.
14.  Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρρευματικού Αγώνα, 1993-96.
15.  Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών 1993-96.
16.  Μέλος της ΟΕ του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών.
17.  Εκπρόσωπος της Ελλάδος στη UEMS(Union Européenne des Medécins Specialistes.
18.  Aντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών,1997-98.
19.  Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών,1999-2000.
20.  Πρόεδρος της Ο.Ε των 7ου(1999) και 8ου(2000) Πανελληνίων Συνεδρίων Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών.
21.  Μέλος της διεθνούς εταιρείας “International Society of Musculoskeletal Interactions.
22.  Μέλος του Editorial Board του διεθνούς περιοδικού Journal of Musculosceletal Interactions.
23.  Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, 2003-04.
24.  Πρόεδρος της Ελληνικής Ρευμτολογικής Εταιρείας για τη διετία 2005-06.
25.  Σύμβουλος στο Δ.Σ της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας για τη διετία 2007-2008.
26.  Μέλος του Δ.Σ του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης για τη τριετία 2007-2009.