Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 01:16

  ανόργανες ενώσεις

  Written by
  Rate this item
  (2 votes)
  ανόργανες ενώσεις (Χημ.). Αρχικά ορίζονταν ως ανόργανες εκείνες οι ενώσεις που παράγονταν από φυσικές διαδικασίες, οι οποίες δεν περιλάμβαναν όμως ζωντανούς οργανισμούς, ή παράγονταν με εργαστηριακές μεθόδους με την παρέμβαση του ανθρώπου, σε αντίθεση με τις οργανικές ενώσεις, που παράγονταν αποκλειστικά από τους ζωντανούς, φυτικούς ή ζωικούς, οργανισμούς. Ο ορισμός αυτός καταρρίφθηκε το 1828 μετά την εργαστηριακή σύνθεση της πρώτης οργανικής ένωσης, της ουρίας, από ανόργανη πρώτη ύλη, το κυανικό αμμώνιο (ΝΗ4CΝΟ). Έκτοτε πολλές άλλες οργανικές ενώσεις έχουν συντεθεί εργαστηριακά, χωρίς τη μεσολάβηση ζωντανών οργανισμών.
Ένας άλλος ορισμός αναφέρει ως ανόργανες τις ενώσεις αυτές που δεν περιέχουν άνθρακα, σε αντίθεση με τις οργανικές ενώσεις που περιέχουν· ωστόσο, και αυτός ο ορισμός δεν ευσταθεί, εφόσον υπάρχουν και α.ε. που περιέχουν άνθρακα, όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2), η μαγειρική σόδα (Νa2CΟ3) κ.ά. 
Ένας επιστημονικά ορθότερος ορισμός είναι αυτός που χαρακτηρίζει ως ανόργανες τις ενώσεις που δεν περιέχουν υδρογονανθρακικούς δεσμούς, σε αντίθεση με τις οργανικές ενώσεις που περιέχουν· αν και υπάρχουν εξαιρέσεις και σε αυτόν τον ορισμό –όπως, για παράδειγμα, το τετρα-κυανο-αιθυλένιο, το οποίο είναι οργανική ένωση και δεν περιέχει υδρογονανθρακικούς δεσμούς– η πλειοψηφία των α.ε. δεν περιέχει τέτοιους δεσμούς, ενώ η πλειοψηφία των οργανικών ενώσεων περιέχει.
Εκτός από τις διαφορές που προαναφέρθηκαν, κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά των α.ε., στα οποία διαφέρουν από τις οργανικές ενώσεις είναι τα εξής: οι α.ε. σχηματίζονται κυρίως με ιοντικούς δεσμούς, με αποτέλεσμα τα υδατικά τους διαλύματα να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα, σε αντίθεση με τις οργανικές ενώσεις, οι οποίες σχηματίζονται σχεδόν αποκλειστικά με ομοιοπολικούς δεσμούς και τα διαλύματά τους δεν άγουν τον ηλεκτρισμό· οι περισσότερες α.ε. είναι στερεά σώματα με υψηλά σημεία τήξης (>360°C), ενώ οι οργανικές ενώσεις περιλαμβάνουν αέριες, υγρές και στερεές ουσίες με χαμηλά σημεία τήξης· πολλές από τις α.ε. είναι διαλυτές στο νερό και αδιάλυτες σε μη πολικούς διαλύτες, ενώ οι περισσότερες οργανικές ενώσεις είναι αδιάλυτες στο νερό και διαλυτές σε μη πολικούς διαλύτες· πολύ λίγες α.ε. καίγονται, ενώ σχεδόν όλες οι οργανικές ενώσεις καίγονται· τέλος, οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ α.ε. είναι γενικά πολύ γρήγορες, σε αντίθεση με τις αντιδράσεις οργανικών ενώσεων, οι οποίες συνήθως είναι αργές.
  Read 2477 times

  Leave a comment

  Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.